سیتیدین دامیناز

در این صفحه تعداد 68 مقاله تخصصی درباره سیتیدین دامیناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سیتیدین دامیناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; 6-CFDA; 6-carboxyfluorescein diacetate; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; AnnCy3; Annexin V-Cy3.18 conjugate; ALT; alanine transaminase; AST; aspartate transaminase; AUC; area under the curve; BUN; Blood urea nitrogen; CDA; cytidine deaminase; CDI; N
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; Drug Delivery; Tumor Microenvironment; Stroma; Pancreatic Cancer; Cda; cytidine deaminase; GEMM; genetically engineered mouse model; MALDI; matrix-assisted laser desorption/ionization; MRI; magnetic resonance imaging; MT; magnetization transfer; OS; overa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; 5′DFCR; 5′deoxy-5-fluorocytidine; 5′DFUR; 5′-deoxy-5-fluorouridine; 5-FU; 5-fluorouracil; AEs; adverse events; AML; acute promyelocytic leukemia; AU; arbitrary unit; CDA; cytidine deaminase; CES; carboxylesterase; DPD; dihydropyrimidine dehydrogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; dFdC; 2′,2′-difluoro-2′-deoxycytidine (Gemcitabine); hENT1; human equilibrative nucleoside transport protein 1; dCK; deoxycytidine kinase; dFdU; 2′,2′-difluorouridine; CDA; cytidine deaminase; [18F]FAC; 1-(2-deoxy-2-[18F]fluoro-β-d-arabinofuran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; ALL; Acute lymphoblastic leukemia; AML; Acute myeloid leukemia; AUC; Area under the curve; AZA; 5-azacytidine; 5-aza-CdR; 2′-deoxy-5-azacytidine; 5-aza-CR; 5-azacytidine; AZN; Azanucleosides; BED; Biologically effective dose; BSC; Best supportive care;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; AID; activation-induced cytidine deaminase; Apo1; APOBEC1; A3; APOBEC3; A3A-H; A3 subfamily members; Apo2; APOBEC2; Apo4; APOBEC4; mC; methylated cytosine; MBP; maltose-binding protein; GST; glutathione S-transferase; wt; wild-type; cytidine deaminase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; ALL; acute lymphocytic leukemia; AML; acute myeloid leukemia; Ara-C; cytarabine; Ara-CTP; cytarabine triphosphate; CDD; cytidine deaminase; dCK; deoxycytidine kinase; DP; dipyridamole; FBS; fetal bovine serum; hENT1; human equilibrative nucleoside transpo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; 5′-NT; 5′-nucleotidase; APE1/Ref1; Apurinic/apyrimidinic endonuclease 1/redox-factor-1; CDA; Cytidine deaminase; cN; Cytosolic 5′-nucleotidase; CXCL12; C-X-C motif chemokine 12; CXCR4; C-X-C motif chemokine receptor 4; dCK; Deoxycytidine kinase; dCT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; APG; apigenin; HCC; hepatocellular carcinoma; VEGF; like vascular endothelial growth factor; MMPs; matrix metalloproteinases; IF; intermediate filament; 2-DE; two-dimensional electrophoresis; MALDI-TOF/MS; matrix-associated laser desorption/ionization-tim
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; HBV, hepatitis B virus; HIV, human immunodeficiency virus; ssDNA, single-stranded DNA; IFN, interferon; WHV, woodchuck hepatitis virus; DHV, duck hepatitis virus; GE, genome equivalentmouse; HBV; APOBEC; restriction factor; cytidine deaminase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; 5′-NT; 5′-nucleotidase; AC; adjuvant chemotherapy; CDA; cytidine deaminase; dCK; deoxycytidine kinase; DFS; disease-free survival; EUS-FNA; endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration; FFPE; formalin-fixed paraffin-embedded; hENT1; human equil
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; Cytidine deaminase; Hypermutation; Immunoglobulin; Motif; Recognitionaa, amino acid(s), amino acid residue(s); AID, activation-induced cytidine deaminase; Mh, hypermutation motif DGYW/WRCH; Mhs, shorter Mh derivative including structures hypermutating in
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیتیدین دامیناز; 5-Aza-C; 5-azacytidine; 5-Aza-dC; 5-aza-2′-deoxycytidine; Zeb; zebularine; Zeb-MP; zebularine-5′-monophosphate; Zeb-DP; zebularine-5′-diphosphate; Zeb-TP; zebularine-5′-triphosphate; Zeb-DP-EA; zebularine-5′-diphosphoethanolamine; Zeb-DP-Chol; z