آشنایی با موضوع

ارزیابی عملکرد سازمانها در جهت گیری تصمیمات آتی آنها نقش اساسی دارد. در این راستا می‌بایست میزان کارایی و بهره‌وری سازمان‌ها مورد محاسبه قرار گیرد تا از این طریق بتوان در تصمیم سازی‌های آتی روند رشد اقتصادی را زیر نظر داشت. در عصر حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از طریق ارتقای بهره‌وری از مهمترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می‌رود. ارتقای بهره‌وری با استفاده بهینه از عوامل تولید حاصل می‌گردد و در نیل به رشد اقتصادی مستمر و تولید پایدار نقش مهمی را ایفا می‌کند. امروزه رقابت در عرصه تولید و تجارت جهانی به واسطه کمرنگ شدن مرزهای اقتصادی ابعاد دیگری یافته و کوشش در جهت ارتقاء و بهبود بهره‌وری بر اساس عقلانیت اقتصادی، همواره می‌باید مورد تأکید و توجه قرار گیرد. لیکن بهبود بهره‌وری مستلزم عملیاتی کردن توان بالقوه‌است. از این رو این حرکت نیاز به یک ابزار محرک دارد و مناسب‌ترین محرک «رقابت» در صحنه داخلی و بازارهای خارجی است. ارتقای بهره‌وری سبب پیشرفت و توسعه یافتگی می‌شود و اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به منظور اشاعه نگرش به مقوله بهره‌وری و تعمیم بکارگیری فنون و روش‌های ارتقای آن، سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام داده‌اند. بررسی عملکرد کشورهایی که طی چند دهه اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی داشته‌اند حاکی از آن است که اکثر این کشورها رشد را از طریق ارتقای بهره‌وری بدست آورده‌اند. تاریخچه و مفاهیم کلی بهره‌وری بهره‌وری یا productivity یکی از مفاهیم مهم در اقتصاد به شمار می‌آید که رابطه بین استفاده از عوامل تولید و محصول تولید شده را نشان می‌دهد. تعاریف مختلفی از بهره‌وری ارائه شده‌است که همگی آنها در این نکته که بهره‌وری رابطه‌ای بین نهاده‌ها و ستاده‌ها می‌باشد مشترکند. به بیان دیگر بهره‌وری به معنی متوسط تولید بازای هر واحد از کل نهاده‌ها است بطوری که اگر تولید بازای هر واحد از نهاده‌ها افزایش یابد، به مفهوم افزایش بهره‌وری و عکس آن به معنای کاهش بهره‌وری است. با توجه به نوع نهاده‌ای که در فرایند تولید بکار می‌رود می‌توان انواع شاخص‌های بهره‌وری را تعریف کرد کارایی اثر بخشی و بهره‌وری مفاهیم متفاوتی دارند که گاهی اشتباهاً به جای یکدیگر به کار برده می‌شوند. بطور کلی بهره‌وری را می‌توان ترکیبی از کارایی و اثربخشی دانست. کارایی نشان می‌دهد که یک سازمان تا چه میزان از نهاده‌ها به طور بهینه در جهت تولید ستاده‌ها استفاده کرده‌است و بعبارتی نشاندهنده «صحیح انجام دادن کار» است. به این معنی که از حداقل نهاده‌ها حداکثر محصول برداشت شود. بهره‌وری ترکیبی از کارایی و اثر بخشی می‌باشد. به عبارت دیگر عملکرد سازمان در صورتی بهره‌ور خواهد بود که کارا و اثر بخش باشد و هر کدام به تنهایی نشان دهنده افزایش بهره‌وری نیست. پس در مقوله بهره‌وری اولاً کاری که انجام می‌شود باید کار درست و مفیدی باشد ثانیاً این کار به بهترین نحو انجام پذیرد و در راستای اهداف باشد. بر اساس مباحثی که گذشت در یک سازمان تعدادی ورودی برای تولید تعدادی خروجی به کار می‌روند که خروجی‌ها می‌بایست در راستای اهداف سازمانی قرار بگیرند. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده‌است در یک سازمان اگر میزان استفاده مطلوب از ورودی‌ها را در جهت تولید خروجی‌ها بسنجیم در واقع میزان کارایی را سنجیده‌ایم. اگر میزان تحقق اهداف را از خروجی‌های تولید شده بسنجیم در واقع میزان اثربخشی را سنجیده‌ایم و از ترکیب این دو می‌توان مفهوم بهره‌وری را به این صورت استخراج کرد که به چه میزان اهداف سازمان با استفاده از ورودی‌ها تحقق یافته‌است تحلیل پوششی داده‌ها یکی از ابزارهای مناسب و کارآمد در این زمینه، تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد که به عنوان یک روش غیر پارامتری به منظور محاسبه کارایی واحدهای تصمیم گیرنده استفاده می‌شود. امروزه استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها با سرعت زیادی در حال گسترش بوده و در ارزیابی سازمانها و صنایع مختلف مانند صنعت بانکداری، پست، بیمارستانها، مراکز آموزشی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و. . . استفاده می‌شود. توسعه‌های زیادی از جنبه تئوری و کاربردی در مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها اتفاق افتاده که شناخت جوانب مختلف آن را برای به کارگیری دقیقتر اجتباب ناپذیر می‌کند. استفاده از مدلهای تحلیل پوششی داده‌ها علاوه بر تعیین میزان کارایی نسبی، نقاط ضعف سازمان را در شاخصهای مختلف تعیین کرده و با ارائه میزان مطلوب آنها، خط مشی سازمان را به سوی ارتقای کارایی و بهره‌وری مشخص می‌کند. همچنین الگوهای کارا که ارزیابی واحدهای ناکارا بر اساس آنها انجام گرفته‌است به واحدهای ناکارا معرفی می‌شوند. الگوهای کارا واحدهایی هستند که با ورودی‌های مشابه واحد ناکارا خروجی‌های بیشتر یا همان خروجی‌ها را با استفاده از ورودی‌های کمتر تولید کرده‌اند. این تنوع وسیع در نتایج است که موجب شده استفاده از این تکنیک با سرعت فزاینده‌ای رو به گسترش باشد. همین امر موجب شده‌است که این تکنیک از بعد تئوری نیز رشد فزاینده‌ای داشته باشد و به یکی از شاخه‌های فعال در علم تحقیق در عملیات تبدیل شود.
در این صفحه تعداد 418 مقاله تخصصی درباره تحلیل پوششی داده ها که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تحلیل پوششی داده ها
مقالات ISI تحلیل پوششی داده ها (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Data envelopment analysis (DEA); Endogenous directional distance function (DDF); Meta-technology frontier; Heterogeneity; Technological gap;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Hospital information system (HIS); Mixed sustainability-resilience framework; Performance evaluation; Best worst method (BWM); Data envelopment analysis (DEA); Strengths-weaknesses-opportunities-threats (SWOT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Bed and breakfast (B&B); Data envelopment analysis (DEA); Slacks-based measurement (SBM); Input efficiency; Output efficiency;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Data envelopment analysis (DEA); Returns to scale (RTS); Technological returns to scale (TRTS); Angles method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Data envelopment analysis (DEA); Wastewater treatment; Non-radial Directional Distance Function (NDDF); Undesirable output; Analytic Hierarchy Process (AHP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Regional eco-efficiency; Generalized capacity utilization indicator; Data envelopment analysis (DEA); Chinese provinces;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Upstream oil projects; Productivity; Artificial neural network (ANN); Adaptive network based fuzzy inference systems (ANFIS); Analysis of variance (ANOVA); Data envelopment analysis (DEA); Stochastic DEA;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Performance evaluation; Benchmarking; Efficiency; Data Envelopment Analysis (DEA); Multidimensional Scaling (MDS); Higher education;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Sustainability; Global cities; Performance strategies; Efficiency; Distance friction minimisation (DFM); Data Envelopment Analysis (DEA); Super-efficiency (SE); Preference-based (PB); Target-oriented (TO); Multi-temporal (MT);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; District heating; 4GDH; Data Envelopment Analysis (DEA); System dynamics modelling; Renewable energy; Sustainable energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Data envelopment analysis (DEA); Multiplicative efficiency aggregation; Two-stage; Second order cone programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Integrated resilience engineering (IRE); Lean production; Artificial neural networks (ANNs); Adaptive neuro-fuzzy inference system (ANFIS); Data envelopment analysis (DEA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل پوششی داده ها; Data Envelopment Analysis (DEA); Performance measurement; Robust efficiency analysis; Perfect efficiency; Potential efficiency; Imprecise data;