دهیدروژناز

در این صفحه تعداد 266 مقاله تخصصی درباره دهیدروژناز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دهیدروژناز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; AK; Available potassium; ALP; Alkaline phosphatase; AP; Acid phosphatase; ARS; Arylsulfatase; BGL; β-Glucosidase; CV; Coefficient of variation; DFA; Discriminant function analysis; DHA; Dehydrogenase; DOC; Dissolved organic carbon; DOM; Dissolved organic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; ASase; arylsuplhatase; BR; basal respiration; DHase; dehydrogenase; EAs; enzyme activities; Glm; glucosaminidase; Gls; glucosidase; GWC; gravimetric water content; GWC3m; mean gravimetric water content for the three months period prior sampling; RG; red g
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; 1-D; one-dimensional; 2-D; two-dimensional; DH; dehydrogenase; DPTA; dipropylenetriamine; DQF-COSY; double-quantum filtered correlation spectroscopy; DT; dithionite; ET; electron transfer; FAD; flavin adenine dinucleotide; Fd; ferredoxin; FNR; ferredoxin-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; Meta-analysis; Tillage; No-till; Microbial biomass; Enzyme; Metabolic quotient; RR; response ratio; LRR; log response ratio; MBC; microbial biomass carbon; MBN; microbial biomass nitrogen; qCO2; metabolic quotient; FDA; fluorescein diacetate; DHA; dehydro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; ARHDO; aryl-hydroxylating dioxygenase; DHD; dihydrodiol; GC-MS; gas chromatography-mass spectrometry; HPLC; high performance liquid chromatography; LC-HRMS; liquid chromatography-high resolution mass spectrometry; NMR; nuclear magnetic resonance;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; ACE; Acenaphthylene; ACEN; Acenaphthene; ANT; Anthracene; BaA; Benzo[a]anthracene; BbF; Benzo[b]fluoranthene; BkF; Benzo[k]fluoranthene; BghiP; Benzo[g,h,i]perylene; BaP; Benzo[a]pyrene; CHR; Chrysene; DH; Dehydrogenase; DBA; Dibenz[a,h]anthracene; FLU; F
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; SADH; secondary alcohol dehydrogenase from Thermoanaerobacter ethanolicus; Kinetic resolution; Mutagenesis; Substrate specificity; Alcohol dehydrogenase; Stereoselectivity; Dehydrogenase; NADP; Ketone;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; SBR; sequencing batch reactor; TiO2NPs; titanium dioxide nanoparticles; SOUR; specific oxygen uptake rate; SAOR; specific ammonium oxidation rate; SNOR; specific nitrite oxidation rate; SNRR; specific nitrate reduction rate; SNIRR; specific nitrite reduct
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; Retinol; Dehydrogenase; Epidermal; Human; SDR; short-chain dehydrogenase/reductase; RDH; Retinol Dehydrogenase; RALDH; retinaldehyde dehydrogenase; RA; all-trans-retinoic acid; RAR; retinoic acid receptors; HEK 293 cells; human embryonic kidney 293 cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; HSD10; 17β-hydroxysteroid dehydrogenase type 10; MRPP1; mitochondrial ribonuclease P protein subunit 1; MRPP2; mitochondrial ribonuclease P protein subunit 2; MRPP3; mitochondrial ribonuclease P protein subunit 3; SDR; short-chain dehydrogenase/reductase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; TDH; l-threonine dehydrogenase; mTDH; l-threonine dehydrogenase from mouse; l-Thr; l-threonine; mESC; mouse embryonic stem cell; GalE; UDP-galactose 4-epimerase; SDR; short-chain dehydrogenase/reductase; MDR; medium-chain dehydrogenase/reductase; WT; wild
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; CtBP; C-terminal Binding Protein; MTOB; 4-Methylthio 2-oxobutyric acid; d2-HDH; d-isomer specific 2-hydroxyacid dehydrogenases; GRHPR; glyoxylate reductase/hydroxypyruvate reductase; PHGDH; phosphoglycerate dehydrogenase; NAD; nicotinamide adenine dinucle
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دهیدروژناز; Grass pollen allergy; recombinant allergen; Phl p 4; Sec c 4; cross-reactive carbohydrate determinant; basophil release assay; dehydrogenase; bicovalently attached flavin adenine dinucleotide; BBE; Reticuline oxidase (informally known as the berberine bri