طراحی آزمایش (DOE)

در این صفحه تعداد 90 مقاله تخصصی درباره طراحی آزمایش (DOE) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI طراحی آزمایش (DOE) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی آزمایش (DOE); Quality by design (QbD); Design of experiments (DoE); Batch process; Continuous process; Critical quality attributes (CQAs); Critical process parameters (CPPs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی آزمایش (DOE); Quality by design (QbD); Ointment; Design of experiments (DoE); Definitive screening design (DSD); Rheology; Critical process parameters (CPPs);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی آزمایش (DOE); Starch (Pubchem CID: 439341); Trisodium trimeta phosphate (Pubchem CID: 24579); Tween 80 (Pubchem CID: 5281955); Chitosan (Pubchem CID: 71853); Span 80 (Pubchem CID: 5385498); AHP (Pubchem CID: 24402); Sodium hydroxide (Pubchem CID: 14798); Sodium chlorid
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی آزمایش (DOE); Mannitol-water droplets; Numerical model; Acoustic levitator; Design of experiments (DoE); Bi-component droplet drying;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی آزمایش (DOE); Hybrid railway power substation (HRPS); Supervision design; Fuzzy logic (FL) energy management; Design of experiments (DoE); Genetic algorithm (GA);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی آزمایش (DOE); Ligand-binding assay (LBA); Response surface methods (RSM); Steepest ascent; Design of Experiments (DOE); Assay optimization; Signal to Noise Ratio (SNR);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: طراحی آزمایش (DOE); Material Flow Cost Accounting (MFCA); Design of experiments (DOE); Full factorial design; Analysis of variance (ANOVA); Small and medium-sized enterprises (SMEs); Wood product