سولفات سدیم دکستران

در این صفحه تعداد 172 مقاله تخصصی درباره سولفات سدیم دکستران که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI سولفات سدیم دکستران (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; AAV; adeno-associated virus; ACC; acetyl-CoA carboxylase; AD; Alzheimer's disease; ADD1; adipocyte determination- and differentiation-dependent factor 1; APP; amyloid precursor protein; Api6; apoptosis inhibitor 6; ApoE; apolipoprotein E; ATF6; activati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; AhR; aryl hydrocarbon receptor; ARNT; ah receptor nuclear translocator protein; ATP; adenosine triphosphate; ASC; apoptosis-associated speck-like protein containing CARD; BMDM; bone marrow-derived macrophage; BSA; bovine serum albumin; Caspase-1; cysteiny
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; DiR; 1,1′-dioctadecyl-3,3,3′,3′-tetramethylindotricarbocyanine iodide; DSS; dextran sulfate sodium; ES; Eudragit® S100; GI; gastrointestinal; H&E; hematoxylin and eosin; HPLC; high-performance liquid chromatography; IBD; inflammatory bowel disease;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; GPR109A; SB; TNBS; IBD; Inflammation; Epithelium barrier; Cldn1; claudin-1; DSS; dextran sulfate sodium; FITC; fluorescein isothiocyanate; GPR109A; G Protein Coupled Receptor 109A; IBD; inflammatory bowel disease; LPS; lipopolysaccharide; MUC2; mucin-2; P
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; 3′-UTR; three prime untranslated region; 5-FU; 5-fluorouracil; ANOVA; analysis of variance; AP-1; activator protein 1; AUC; area under the curve; Cer; ceramide; CerS; ceramide synthase; CoA; coenzyme A; CQ; chloroquine; CREB; cAMP response element-bindi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; APS; Astragalus polysaccharide; AM; Astragalus membranaceus; NF-κВ; nuclear factor-kappa B; IBD; inflammatory bowel disease; DSS; dextran sulfate sodium; DAI; disease activity index; MPO; myeloperoxidase; Astragalus polysaccharide; Astragalus membranace
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; CAT; catalase; DSS; dextran sulfate sodium; EtOH; ethanol; GIT; gastrointestinal transit; GPx; glutathione peroxidase; HOCl; hypochlorous acid; HPLC; high-performance liquid chromatography; H2O2; hydrogen peroxide; IL-1β; Interleukin-1 beta; MDA; malondi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; PXR; pregnane X receptor; PCN; pregnenolone 16α-carbonitrile; Con A; concanavalin A; DSS; dextran sulfate sodium; TNF; tumor necrosis factor; LPS; lipopolysaccharide; NF-κB; nuclear factor κB; MPO; myeloperoxidase; SOCS1; suppressor of cytokine signali
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; AAPH; 2,2′-azobis(2-Methylpropionamidine) dihydrochloride; ASC; apoptosis-associated speck-like; Casp1; caspase-1; DCDHFDA; 2′,7′-dichlorodihydrofluorescein diacetate; DSS; dextran sulfate sodium; Emr1; epidermal growth factor-like module-containing
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; NOB; nobiletin; PMF; polymethoxyflavone; AOM; azoxymethane; DSS; dextran sulfate sodium; LPS; lipopolysaccharide; iNOS; inducible nitric oxide synthase; COX-2; cyclooxygenase-2; Nrf2; nuclear factor erythroid 2-related factor 2; HO-1; heme oxygenase-1; NQ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; UC; ulcerative colitis; TCMs; traditional Chinese medicines; SQW; Suqingwan; DSS; dextran sulfate sodium; SPs; separated prescriptions; SP1-9; separated prescription 1-9; DAI; disease activity index; CP; calculated prescription; MPO; myeloperoxidase; MD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; 7K; 7-ketocholesterol; 7βOH; 7β-hydroxycholesterol; 22OH; 22-hydroxycholesterol; 24OH; 24-hydroxycholesterol; 25OH; 25-hydroxycholesterol; 27OH; 27-hydroxycholesterol; 8-OHdG; 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine; Akt; AKT serine/threonine kinase 1; AP-1; acti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; WEL; wedelolactone; DSS; dextran sulfate sodium; UC; ulcerative colitis; COX-2; cyclooxygenase-2; iNOS; Inducible nitric oxide synthase; MAPK; mitogen activated protein kinase; DAI; disease activity index; MPO; myeloperoxidase; AP; alkaline phosphatase; I
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; HA35; hyaluronan 35 kDa; EPEC; enteropathogenic E. coli; ZO; zonula occludens; JAM; junctional adhesion molecule; DSS; dextran sulfate sodium; IBD; inflammatory bowel disease; NEC; necrotizing enterocolitis; AJC; apical junctional complex; hBD-2; human Î
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; BW; body weight; CD; Crohn's disease; DAI; disease activity index; DAB; 3,3′-Diaminobenzidine; DAO; diamine oxidase; DAPI; 6-diamidino-2-phenylindole; DSS; dextran sulfate sodium; EPO; eosinophil peroxidase; H&E; hematoxylin-eosin; IBD; inflammatory b
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; DSS; dextran sulfate sodium; IBD; inflammatory bowel disease; ICAM; intracellular adhesion molecule; IL-1β; interleukin-1β; IL-6; interleukin-6; iNOS; inducible nitric oxide synthase; MPO; myeloperoxidase; NF-κB; nuclear factor-kappa B; STAT3; signal t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; PcG; Colon Cancer; Ulcerative Colitis; PAP; AOM; azoxymethane; BMI1; BMI1 proto-oncogene, polycomb ring finger; BrdU; 5-bromo-2-deoxyuridine; CAC; colitis-associated cancer; ChIP; chromatin immunoprecipitation; Co-IP; co-immunoprecipitation; DSS; dextran
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; GRAS; generally regarded as safe; TNF-α; tumor necrosis factor alpha; OTUs; operational taxonomic units; PCA; principal component analysis; PCoA; principal coordinate analysis; LEfSe; linear discriminant analysis effect size; DSS; dextran sulfate sodium;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; UC; ulcerative colitis; IBD; inflammatory bowel diseases; Th17; T helper cell 17; miRNAs; microRNAs; LB; Luria-Bertani(LB)medium; DSS; Dextran Sulfate Sodium; DAI; Disease Activity Index; PBS; phosphate buffer saline; BSA; Bovine Serum Albumin; DAB; diami
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; IBD; Mouse Model; Gene Regulation; Post-Transcriptional Regulation; Ago2; argonaute 2; AOM; azoxymethane; DSS; dextran sulfate sodium; GEO; Gene Expression Omnibus; GFP; green fluorescent protein; IL; interleukin; IL1A; interleukin 1α; IL1B; interleukin
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; Mouse model; Crohn's disease; Ulcerative colitis; Immune regulation; AOM; azoxymethane; BTG1; BTG anti-proliferation factor 1; CAC; colitis-associated cancer; CD; Crohn's disease; CRC; colorectal cancer; DSS; dextran sulfate sodium; UC; ulcerative colit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; Colon Cancer; Stool Transplantation; Carcinogenesis; Germ-Free; AOM; azoxymethane; CD; cluster of differentiation; CRC; colorectal cancer; CXCR; chemokine (C-X-R motif) receptor; DSS; dextran sulfate sodium; FITC; fluorescein isothiocyanate; HC; healthy c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; DAI; disease activity index; DSS; dextran sulfate sodium; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; IBD; inflammatory bowel disease; Enzyme-linked immunosorbent assay; Monoclonal antibody; S100A9; Stool; Dextran sulfate sodium-induced colitis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; NO; Nitric oxide; iNOS; Inducible nitric oxide synthase; JNK; c-Jun. N-terminal kinase; NF-κB; Nuclear factor κB; IKK; Inhibitory κB kinase; TNF-α; Tumor necrosis factor-α; IL-1; Interleukin-1; DSS; Dextran sulfate sodium; IBD; Inflammatory bowel dis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; GPR41; G protein-coupled receptor 41; GPR43; G protein-coupled receptor 43; GPR109A; G protein-coupled receptor 109A; HDAC; Histone deacetylases; DSS; dextran sulfate sodium; AOM; azoxymethane; APC; adenomatous polyposis; DC; dendritic cell; Treg; T regul
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; ACTH; adrenocorticotropic hormone; CD; cluster of differentiation; CpG; cytosine-phosphate-guanine; CRP; C-reactive protein; CSC; chronic subordinate colony housing; DSM-V; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition; DSS; dextran s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; CSF; colony-stimulating factor; DCs; dendritic cells; DSS; dextran sulfate sodium; ELISA; enzyme-linked immunosorbent assay; FIZZ1; found in inflammatory zone 1; G-BMDM; granulocyte colony-stimulating factor-treated bone marrow-derived macrophages; G-CSF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; SJSZ glycoprotein; Dextran sodium sulfate; Colonic epithelial cells; Hydroxyl radicals; Mouse colitis; COX-2; cyclooxygenase-2; DCFH-DA; 2′,7′-dichlorofluorescein diacetate; DSS; dextran sulfate sodium; DAI; disease activity index; iNOS; inducible nit
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; PI3Kp110α; Signal Transduction; Inflammatory; Phosphatidylinositol; ATP; adenosine triphosphate; BMM; bone marrow−derived macrophage; CD; Crohn's disease; clod-lip; clodronate-containing liposomes; DSS; dextran sulfate sodium; ELISA; enzyme-linked im
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; Gut Microbiota; Innate Immunity; Germ-Free Mice; MyD88; Colitis; NGAL; Siderocalin; Neutrophils; IBD; APP; acute phase protein; CD45; cluster of differentiation 45; cDNA; complementary DNA; CoH; co-housed; DMEM; Dulbecco's modified Eagle medium; DSS; dext
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; Diplacone (PubChem CID: 14539948); Mimulone (PubChem CID: 5716903); Sulfasalazine (PubChem CID: 5353980); CAT; catalase; CD; Crohn's Disease; COX-2; cyclooxygenase-2; DSS; dextran sulfate sodium; IBD; Inflammatory Bowel Disease; LPS; lipopolysaccharide; M
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; BP; BioProtein; DC; dendritic cells; DSS; dextran sulfate sodium; IECs; intestinal epithelial cells; IBD; inflammatory bowel diseases; iNOS; inducible nitric oxide synthase; LPS; lipopolysaccharide; moDCs; monocyte-derived DCs; MNC; mononuclear cells; PRR
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; CFU; colony forming units; DAI; disease activity index; DSS; dextran sulfate sodium; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; GSH; glutathione; IBD; inflammatory bowel disease; LPS; lipopolysaccharide; MPO; myeloperoxidase; TNBS; trinitrobenzene s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سولفات سدیم دکستران; IBD; Mouse Model; Plasminogen; UC; Ab; antibody; CXCL5; C-X-C motif chemokine ligand 5; DAI; disease activity index; DSS; dextran sulfate sodium; FDP; fibrin degradation product; IBD; inflammatory bowel disease; IL; interleukin; MMP; matrix metalloprotein