ضریب انتشار

در این صفحه تعداد 1058 مقاله تخصصی درباره ضریب انتشار که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ضریب انتشار (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتشار; Canola oil extraction; Microwave-pretreatment; Diffusion coefficient; Arrhenius; Bidimensional model; 4-Ethenyl-2,6-dimethoxyphenol (PubChem CID:35960);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتشار; Model; Alternate hot and cold micro-band graphite electrode; Supercooled temperature; Ferricyanide; Diffusion coefficient; Activation energy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتشار; Salting; Fish mince; Diffusion coefficient; NaClNaCl; PubChem CID:5234; Sodium alginate, Protanal LF 10/60S12727 G 0.65; PubChem CID: 6850754; Calcium carbonate (CaCO3 precipitate, Merck); PubChem CID: 10112; Glucono -δ- Lactone; PubChem CID: 7027
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتشار; Temporary crown and bridge materials; Provisional restoration materials; Polymers; Plasticizer; Water absorption/desorption; Equilibrium uptake/loss; Solubility; Diffusion coefficient; Mechanical properties; Exothermic reaction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ضریب انتشار; RCM; Reaction crystallization method; PSD; Phase solubility diagram; FeSSIF; Fed state simulated intestinal fluid; [drug]eu; Drug concentration at the eutectic point; [coformer]eu; Coformer concentration at the eutectic point; Keu; Eutectic constant, Keu