روش المان گسسته (DEM)

در این صفحه تعداد 163 مقاله تخصصی درباره روش المان گسسته (DEM) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش المان گسسته (DEM) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش المان گسسته (DEM); Discrete element method (DEM); Hopper discharge rate; Particle velocity; Lognormal particle size distribution (PSD); Collision force; Angular velocity;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش المان گسسته (DEM); Sand-tire crumb mixture; Discrete Element Method (DEM); Deformable particle; Compressibility; Grain shape; Lateral pressure coefficient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش المان گسسته (DEM); Parameter calibration; Discrete element method (DEM); Genetic algorithm (GA); Multi-objective optimization; NSGA; Inverse analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش المان گسسته (DEM); Rotary kiln; Simulation; Computational fluid dynamics (CFD); Discrete element method (DEM); Minerals processing; Granular flow; Coulombic friction; Drucker-Prager model; Hierarchical multiscale modelling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش المان گسسته (DEM); Joint Roughness Coefficient (JRC); Joint random simulation; Micromechanical behavior; Discrete Element Method (DEM); Shear strength; τ; Shear strength of the rock joint; σn′; Normal stress; ϕb; Basic friction angle; M; Total number of segments; Δx;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش المان گسسته (DEM); Oil and gas engineering; Cuttings transport; Multiphase flow; Eulerian-Eulerian model; Lagrangian-Eulerian model; Discrete Element Method (DEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش المان گسسته (DEM); Discrete element method (DEM); Super-quadric particle; Triangular element; Non-linear contact model; Hopper discharge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش المان گسسته (DEM); Discrete element method (DEM); Granular matter; Non-spherical particles; Contact detection; Particle packing; Particulate flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش المان گسسته (DEM); Discrete element method (DEM); 3D rockfall modelling; Double-twisted hexagonal mesh; Rockfall protection; Full-scale modelling
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش المان گسسته (DEM); Dense discrete phase model (DDPM); Discrete element method (DEM); Lung aerosol dynamics; Triple bifurcations; Particle–particle interactions; Model combination criteria