اختلالات آگاهی

در این صفحه تعداد 67 مقاله تخصصی درباره اختلالات آگاهی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اختلالات آگاهی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; ARAS; ascending reticular activating system; CBF; cerebral blood flow; DBS; deep brain stimulation; DOC; disorders of consciousness; EEG; electroencephalography; fMRI; functional magnetic resonance imaging; fNIRS; functional near-infrared spectroscopy; FW
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; AAN; American Academy of Neurology; CI; confidence interval; DoC; disorders of consciousness; eMCS; emergence from minimally conscious state; LEP; laser-evoked potential; LR; likelihood ratio; MCS; minimally conscious state; MSTF; Multi-Society Task Force
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; AAN; American Academy of Neurology; ACRM; American Congress of Rehabilitation Medicine; CI; confidence interval; CRS-R; Coma Recovery Scale-Revised; DoC; disorders of consciousness; DRS; Disability Rating Scale; FDG; fluorodeoxyglucose; MCS; minimally c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; Disorders of consciousness; Brain-computer interface; Somatosensory perception; P300; Minimal consciousness (MCS); Unresponsive wakefulness state (UWS);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; Disorders of consciousness; Vegetative state; Minimally conscious state; Cardiac autonomic control; Symbolic analysis; Entropy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; Event-related potentials; Disorders of consciousness; Vegetative state; Minimally conscious state; Mismatch negativity; N400;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; BI; brain injury; BOLD; blood oxygen level-dependent; CRS-R; Coma Recovery Scale-Revised; DOC; disorders of consciousness; DMN; default-mode network; mPFC; medial prefrontal cortex; CDN; connection density based on negative correlation; PCC; posterior
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; Machine learning; Classifier; Disorders of consciousness; Coma; Vegetative state; Unresponsive wakefulness syndrome; Minimally conscious state; Locked-in syndrome; Diagnosis; Prognosis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; Network-based statistic; Fractional anisotropy; Head motion; Fronto-parietal network; Basal ganglia-thalamo-cortical network; AD; axial diffusivity; BG; basal ganglia; DOC; disorders of consciousness; DTI; diffusion tensor imaging; EMCS; emerged minimally
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; CRS-R; coma recovery scale-revised; DLPFC; dorsolateral prefrontal cortex; ARS; active-rest-sham stimulation; DOC; disorders of consciousness; MCS; minimally conscious state; MCS −;  minimally conscious state minus; MCS +;  minimally conscious state
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; FDG; 18F-fluorodeoxyglucose; CRS-R; Coma Recovery Scale-Revised; DOC; disorders of consciousness; EMCS; emergence from the minimally conscious state; fMRI; functional MRI; LIS; locked-in syndrome; MCS; minimally conscious state; MCS*; non-behavioural mini
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; Deep brain stimulation; Disorders of consciousness; Minimally conscious state; Vegetative state; Coma; Neuroethics; Neuromodulation; CRS-R; JFK Coma Recovery Scale-Revised; CT-DBS; “Central Thalamic” Deep Brain Stimulation; DBS; Deep Brain Stimulation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; DOC; disorders of consciousness; VS; vegetative state; UWS; unresponsive wakefulness syndrome; MCS; minimally conscious state; fMRI; functional magnetic resonance imaging; EEG; electroencephalography; TMS; transcranial magnetic stimulation; Consciousness;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; Disorders of consciousness; Unresponsive wakefulness syndrome; Vegetative state; Minimally conscious state; Locked-in syndrome; Transcranial magnetic stimulation; Electroencephalography; Anesthesia; Sleep; Brain stimulationTroubles de la conscience; Syndr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; Unresponsive wakefulness syndrome; Epilepsy; Epileptic seizures; Disorders of consciousness; Levels of cognitive functioning (LCF); Outcome; AEDs; Phenobarbital; Carbamazepine; Levetiracetam;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; BOLD; blood-oxygen-level-dependent; DOC; disorders of consciousness; MCS; minimally conscious state; PTA; pontine tegmentum area; rs-fMRI; resting-state functional magnetic resonance imaging; VS/UWS; vegetative state/unresponsive wakefulness syndrome; veg
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; Brain injuries; Consciousness disorders; Rehabilitation; Sensitivity and specificity; CRS-R; Coma Recovery Scale-Revised; DOC; disorders of consciousness; EMCS; emerged from minimally conscious state; MCS; minimally conscious state; TS; total score; VS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; Disorders of consciousness; Default mode network; Thalamus; Basal ganglia; Anterior forebrain mesocircuit; Precuneus; DTI; Tractography; White matter; Traumatic brain injury; Hypoxic–ischemic brain injury; Vegetative state; Minimally conscious state
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; Decision making; Diagnosis; Ethics; Family members; Persistent vegetative state; Rehabilitation; CRS-R; Coma Recovery Scale-Revised; DOC; disorders of consciousness; MCS; minimally conscious state; VAS; visual analog scale; VS; vegetative state;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; BOLD; blood-oxygen level-dependent; DOCs; disorders of consciousness; EEG; electroencephalography; EPI; echo planar imaging; FDR; false-discovery rate; fMRI; functional Magnetic Resonance Imaging; GLM; general linear model; L-PPA; left parahippocampal a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اختلالات آگاهی; ANOVA; analysis of variance; DOC; disorders of consciousness; fMRI; functional magnetic resonance imaging; GLM; general linear model; L-PPA; letf parahippocampal area; MCS; minimally conscious state; MSE; mean squared error; NPV; negative predictive value