دیاستال

در این صفحه تعداد 82 مقاله تخصصی درباره دیاستال که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI دیاستال (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاستال; A; anterior; BM; basement membrane; CF; Choroid Fissure; D; dorsal; Di; distal; E; embryonic; Fib; fibronectin; HA; hyaloid artery; HH; Hamburger and Hamilton embryonic stages; hpf; hours post fertilization; ILM; inner limiting membrane; L; lens; LAM; lam
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاستال; Possession; Evaluation; Stance; Mongolian; 1; first person; 2; second person; 3; third person; abl; ablative; acc; accusative; all; allative; at; attributive; aug; augmentative; aux; copular auxiliary; bou; boundary-orientation; caus; causative; cohor; co
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاستال; Cannabis; gingival enlargement; marijuana; nonsurgical therapy; oral health; periodontal disease; periodontal surgery; periodontitis; AL; Attachment loss; D; Distal; F; Facial; GM; Gingival margin; L; Lingual; M; Mesial; SRP; Scaling and root planing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاستال; premature infant; vascular endothelial growth factor; placental growth factor; granulocyte colony-stimulating factor; BW; Birth weight; BPD; Bronchopulmonary dysplasia; BPD-PH; Bronchopulmonary dysplasia-associated pulmonary hypertension; DVH/STV; Distal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاستال; DUS, distal ureteric stones; KUB, plain abdominal radiograph of the kidneys, ureters and bladder; MET, medical expulsive therapy; SWL, shockwave lithotripsySilodosin; Tamsulosin; Distal; Ureteric; Stone
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاستال; AOP; aortic pressure; CPB; cardiopulmonary bypass; Dist; distal; EEP; energy equivalent pressure; erg/cm3; ergon per cubic centimeter; GI; gastrointestinal; IABP; intra aortic balloon pump; MAP; mean arterial pressure; NP; nonpulsatile perfusion; PP; puls
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاستال; arginine vasopressin; distal; diuretics; kidney tubules; physiopathology; sodium; ADHF; acute decompensated heart failure; AVP; arginine vasopressin; ENaC; epithelial sodium channel; GFR; glomerular filtration rate; MRA; mineralocorticoid receptor antagon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاستال; BRSUG; Geological Museum, University of Bristol; NHMUK; Natural History Museum, London; ac; acrodont; ad; adductor; add; additional; ant; anterior; art; articular; bo; bony; c; crest; cap; capitellum; car; carpal; cen; centrum; cn; cnemial; col; column; c
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: دیاستال; LincRNA; long intergenic noncoding RNAs; BS-seq; bisulfite sequencing; RIN; RNA integrity number; GEO; Gene Expression Omnibus; CPC; Coding Potential Calculator; Bin; binomial; ML; methylation level; P; proximal; I; intermediate; D; distal; GO; Gene Ontol