شبکه گرمایش مرکزی

در این صفحه تعداد 32 مقاله تخصصی درباره شبکه گرمایش مرکزی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI شبکه گرمایش مرکزی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه گرمایش مرکزی; Waste management; Thermal treatment; Environmental compatibility; Economic analysis; Energetic configuration; WtE; Waste to Energy; MSW; Municipal Solid Waste; GHG; Greenhouse Gases; DH; District Heating; IPA; Impact Pathway Analysis; NPV; Net Present Val
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه گرمایش مرکزی; Multi-energy system; District heating network; Coordinated dispatch; Operational flexibility; Economic performance; Iterative solving strategy;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه گرمایش مرکزی; Combined heat and power; Exhaust heat recycling; Free heat storage; Short-term dispatch model; Wind power integration; CHP; combined heat and power; TPEC; total primary energy consumption; TCWP; total curtailed wind power; CWP; curtailed wind power; CPP;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه گرمایش مرکزی; Integrated energy system; Optimal operation; Thermal inertia; District heating network; Transmission delay; Thermal storage capacity of buildings;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه گرمایش مرکزی; District heating; Grid losses; Energy efficiency; Insulation standard; Energy system modelling; Annual system costs; RE; Renewable Energy; DH; District Heating; CHP; Combined Heat and Power; DHN; District Heating Network; CEESA; Coherent Energy and Enviro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه گرمایش مرکزی; Failure probability; Probabilistic analysis; Thermal-hydraulic analysis; Deterministic–probabilistic structural integrity analysis; District heating network; Piping; Bayesian method
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: شبکه گرمایش مرکزی; Combined heat and power; Low temperature district heating; Simulation; Ebsilon Professional; District heating network;