بارگیری مواد مخدر

در این صفحه تعداد 156 مقاله تخصصی درباره بارگیری مواد مخدر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI بارگیری مواد مخدر (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگیری مواد مخدر; ASD; amorphous solid dispersions; CA; cellulose acetate; CAP; cellulose acetate phthalate; DL; drug loading; DSC; differential calorimetry scanning; EC; ethylcellulose; EUD; Eudragit® RL PO; HPMC; hydroxypropylmethylcellulose (hypromellose); HPMCAS; hydr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگیری مواد مخدر; Lipid nanoparticles; Nanostructured lipid carriers; Single particle tracking; TIRF microscopy; Fluorescence superresolution microscopy; Drug delivery systems; Drug loading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگیری مواد مخدر; ANOVA; analysis of variation; BE; binding energy; DL; drug loading; DSC; differential scanning calorimetry; ECN10; ethyl cellulose N10; EDS; energy dispersive X-ray; EE; encapsulation efficiency; EZE; Eudragit L100-55 (Acryl EZE); HPLC; high performance l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگیری مواد مخدر; Tuberculosis; Rifampicin; Nanoparticle; MPEO-b-PCL; FRET; C120; coumarin 120; DACCA; 7-(diethylamino)-coumarin-3-carboxylic acid; DL; drug loading; DMEM; Dulbecco's modified Eagle's medium; EE; entrapment efficiency; FDA; fluorescein diacetate; FRET; För
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگیری مواد مخدر; Solid lipid nanoparticles; Nanoemulsions; Supercooled smectic cholesteryl myristate nanoparticles; Colloidal drug carriers; Solubilization; Poorly soluble drugs; Drug loading; α-modification;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگیری مواد مخدر; Chitin (PubChem CID: 6857375); Ethionamide (PubChem CID:2761171); Methacycline (PubChem CID: 54675785); Rifampicin (PubChem CID: 5381226); Chitin nanoparticles; Ethionamide; Methacycline; Molecular docking; Anti-bacterial; Drug loading;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگیری مواد مخدر; MRSA; methicillin-resistant Staphylococcus aureus; MSSA; methicillin-sensitive S. aureus; AIDS; acquired-immuno deficiency syndrome; SLNs; solid lipid nanoparticles; RT; room temperature; EDAC.HCl; N-(3-dimethylaminopropyl)-N′-ethylcarbodiimide hydrochl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگیری مواد مخدر; Chondroitin sulfate A (PubChem CID: 53477710); Doxorubicin hydrochloride (PubChem CID: 443939)Chondroitin sulfate; Glycosaminoglycan; Super-paramagnetic iron oxide nanoparticle; Doxorubicin; Drug loading; Box-Behnken design
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگیری مواد مخدر; AB; acetate buffer; AE; association efficiency; ANOVA; one-way analysis of variance; Arg; arginine; ATR-FTIR; attenuated total reflectance Fourier transform infrared spectroscopy; CHON; chondroitin sulphate; COM1; complex 1, composition: chondroitin/prota
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: بارگیری مواد مخدر; Calcium carbonate; Hybrid systems; Alginate; Pectin; Microparticles; Alginate Lyase; Levofloxacin; Drug loading; Controlled releaseAL, Alginate Lyase; Alg, alginate; BET, Brunauer Emmett Teller; BJH, Barrett Joyener Halenda; HMP, High Methoxylated Pectin;