احتراق دوگانه سوخت

در این صفحه تعداد 28 مقاله تخصصی درباره احتراق دوگانه سوخت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI احتراق دوگانه سوخت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دوگانه سوخت; Dual-fuel combustion; Emissions; Ethanol; Heavy-duty diesel engine; Indicated thermal efficiency; Premixed combustion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دوگانه سوخت; ATDC; after firing top dead centre; CA10; crank angle of 10% cumulative heat release; CA10-CA90; combustion duration or 10-90% cumulative heat release; CA50; crank angle of 50% cumulative heat release; CA90; crank angle of 90% cumulative heat release;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دوگانه سوخت; Dual-fuel combustion; Conventional single diesel injection timing; Split injection mode; ADIT; After Diesel Injection Timing; AMDIT; After Main Diesel Injection Timing; ASOC; After Start of Combustion; ASOI; After Start of Injection; BMEP; Break Mean Effe
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دوگانه سوخت; ATDC; After Top Dead Center; ATS; Aftertreatment System; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; CAD; Crank Angle Degree; CDC; Conventional Diesel Combustion; CI; Compression Ignition; CO; Carbon Monoxide; CR; Compression Ratio; DI; Direct Injection; DMDF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دوگانه سوخت; ASTM; American Society for Testing and Materials; ATDC; After Top Dead Center; CAD; Crank Angle Degree; CA50; crank angle at 50% mass fraction burned; CDC; conventional diesel combustion; CO; carbon monoxide; CR; compression ratio; DI; direct injection; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دوگانه سوخت; Reactivity controlled compression ignition; Dual-fuel combustion; Dual-mode; EURO VI emissions; Efficiency; Engine map; AIM; Aerosol Instrument Manager; ASTM; American Society of Testing and Materials; ATDC; after top dead center; BDC; bottom dead center;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دوگانه سوخت; ATDC; After Top Dead Center; BMEP; Brake Mean Effective Pressure; BSFC; Brake Specific Fuel Consumption; B7; Diesel fuel with 7% of biodiesel content by volume; CAD; Crank Angle Degree; CDC; Conventional Diesel Combustion; CI; Compression Ignition; CO; Ca
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: احتراق دوگانه سوخت; Reactivity controlled compression ignition; Dual-fuel combustion; Dual-mode operation; EURO VI emissions; BiofuelsASTM, American Society of Testing and Materials; ATDC, After Top Dead Center; CAD, Crank Angle Degree; CA10, crank angle at 10% mass fraction