آشنایی با موضوع

روش جای پای اکولوژیک سنجشی از استفاده و بازگشت چرخه تولید منابع طبیعی زیستی مورد نیاز انسان از سطح بارور کره زمین است. و پیام آن توسعه پایدار است که فراتر از رفرمی ساده است. تغییر و تحول ساختاری بنیادی در جامعه صنعتی در گروی تغییر رویکرد همسو با ملاحظات بوم شناختی است. یکی از روش هایی که امروز در سنجش پایداری کشورها، خدماتی و شهرها مورد استفاده قرار می گیرد و میزان استفاده از منبع زیست توده توسط انسان ها را مورد بررسی قرار می دهد استفاده از تکنیک و روش جای پا ها است. مفهوم جای پای اکولوژیک اولین بار توسط ویلیام‌ریز (William Rees) و ماتیس واکرناگل (Mathis Wackernagel) در سال ۱۹۹۶ مطرح شد. شاخص جای پای اکولوژیک یک شاخص پایداری است که میزان مصرف انسان و اثر این مصرف را روی محیط زیست ارزیابی می‌کند. این شاخص نشانگر مقدار مصرف (تقاضای مردم برای کالاهای طبیعی و خدمات است) و معادل مقدار زمین، یا آبی است که نیازهای مصرفی جامعه را تامین کرده، یا آنکه پسماندهای تولیدی آنها را جذب می‌کند. به این معنا، جای پای اکولوژیک، بازگوکننده آثاری است که هر کدام از جوامع در اثر سبک و شیوه زندگی خود، بر طبیعت به جای می‌گذارند. به طور دقیق، این شاخص، میزان پهنه‌های زمین و آب، مورد نیاز برای تولید تمام منابعی که یک فرد، جمعیت، یا فعالیت، مصرف می‌کنند و پسماند تولید شده را جذب می‌کنند محاسبه می‌نماید. از جنبه اقتصادی ردپای اکولوژیک عاملی است جهت تشخیص فاکتورهای مرتبط با مصرف منابع و قانونهای وابسته به مصرف از طبیعت که تأثیر بسیاری بر بیوسفر داشته و بر مبحث استفاده پایدار از منابع نیز تأکید دارد. در نتیجه ردپای اکولوژیک ابزاری مناسب جهت مدیریت منابع و محیط زیست است.
در این صفحه تعداد 292 مقاله تخصصی درباره جای پای اکولوژیک که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده جای پای اکولوژیک
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای پای اکولوژیک; Industrial park; Ecological footprint; Ecological capacity; Eco-industrial development; Sustainability; Environmental impact;
مقالات ISI جای پای اکولوژیک (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای پای اکولوژیک; EC; ecological carrying capacity; ec; per capita ecological carrying capacity; EF; ecological footprint; ef; per capita ecological footprint; es; per capita ecological surplus; ed; per capita ecological deficit; EII; ecological impact intensity; GDP; Gros
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای پای اکولوژیک; AC; acidification; AEN; aquatic eutrophication, nitrogen; AEP; aquatic eutrophication, phosphorous; ARD; abiotic resource depletion; dLUC; direct land use change; EF; ecological footprint; ET; Ecotoxicity; EU; Europe; EU28; Europe, 28 member states; FRD;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای پای اکولوژیک; EEF; emergetic ecological footprint; EF; ecological footprint; EEFinputs; the total footprint inputs in the circulation mode; EEFwastes; the footprint related to the wastes (cow manure and biogas slurry); EEFmaterials; the footprint associated with the ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای پای اکولوژیک; Ecological footprint; Ecological security; Ecological tension index; Ecological occupancy index; Ecological economic coordination index; Beijing-Tianjin-Hebei region;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای پای اکولوژیک; Life cycle assessment (LCA); Concentrating photovoltaics (CPVs); 3D cross compound parabolic concentrator (CCPC); Building-integrated CPV (BICPV); Global warming potential (GWP); Cumulative energy demand (CED); ReCiPe; Eco-indicator 99 (EI99); Ecological
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جای پای اکولوژیک; Ecological environmental quality; Ecological footprint; Ecological deficit and surplus; Ecological environmental carrying capacity; Sustainable development;