تحلیل اقتصادی

در این صفحه تعداد 846 مقاله تخصصی درباره تحلیل اقتصادی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده تحلیل اقتصادی
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل اقتصادی; Building energy simulation; Low-energy buildings; Cogeneration; Micro-gas turbine (MGT); Optimization; Genetic algorithm (GA); Economic analysis; Environmental consideration
مقالات ISI تحلیل اقتصادی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل اقتصادی; Biomass; Cradle-to-gate life cycle assessment; Polylimonene carbonate; Process simulation; Economic analysis; Sustainable process design;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل اقتصادی; Sawmill residues; Energy and material usage; Carbon emission reduction; Carbon sink; Economic analysis; Population balance model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل اقتصادی; ѱirr; soil matric potential at irrigation initiation; IT; irrigation threshold; WTT; wireless tensiometer technology; CWP; crop water productivity; RCBD; randomized complete block design; MLR; multiple linear regression; FMY; fresh market yields; WU; wat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل اقتصادی; CMC; Chemistry, Manufacturing and Controls; CoG; cost of goods; CRO; Contract Research Organization; DTT; dithiothreitol; DSP; downstream process; Fd; heavy chain fragment; GP; glycoprotein; HRP; horseradish peroxidase; IEF; Isoelectrofocusing; Mr; relati
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل اقتصادی; Waste management; Thermal treatment; Environmental compatibility; Economic analysis; Energetic configuration; WtE; Waste to Energy; MSW; Municipal Solid Waste; GHG; Greenhouse Gases; DH; District Heating; IPA; Impact Pathway Analysis; NPV; Net Present Val
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحلیل اقتصادی; Liquid desiccant dehumidification; Photovoltaic/thermal collector; Two-stage dehumidification; Driven force analysis; Sensitivity analysis; Economic analysis;