اعزام اقتصادی

در این صفحه تعداد 276 مقاله تخصصی درباره اعزام اقتصادی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده اعزام اقتصادی
مقالات ISI اعزام اقتصادی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعزام اقتصادی; Electricity market; Economic dispatch; Spatial-temporal correlation; Adjustable and distributional robustness; Chance constrained optimal power flow;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعزام اقتصادی; West African Power Pool; Interconnected electricity network; Cross-border electricity trade; Solar photovoltaic; Power system modelling; Economic dispatch;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعزام اقتصادی; Nuclear energy; Flexible operations; Renewable energy integration; Unit commitment; Economic dispatch; Mixed integer linear programming;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعزام اقتصادی; Daily load scheduling; Economic dispatch; Energy storage systems; Load shedding; LR-PSO; Operating cost; Peak load demand; Power conditioning system; Superconducting magnetic energy storage systems; Unit commitment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعزام اقتصادی; Economic dispatch; Adaptive charged system search (ACSS); Power generation; Ramp rate limits; Valve point load effects; Engineering cost optimization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعزام اقتصادی; CCPP; carbon capture power plants; CCS; carbon capture and storage; CP; carbon price; CS; cuckoo search; CT; carbon Tax; ED; Economic dispatch; EU; European Union; IEA; International Energy Agency; NP; non-capture plant; Carbon capture and storage; Econom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعزام اقتصادی; ADMM; alternating direction method of multipliers; AOP; alternating optimization procedure; ATC; analytical target cascading; APP; auxiliary problem principle; BD; benders decomposition; DR; demand response; ED; economic dispatch; ISO; independent system
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعزام اقتصادی; Integrated gas and electricity networks; Wind generation variability; Economic dispatch; Flexibility; Multi-directional compressors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعزام اقتصادی; Short term heat and electricity load forecasting; Decentralised Combined Heat and Power (CHP) plant optimisation; Economic dispatch; Unit commitment; Convex optimisation; Mixed Integer Linear Programming (MILP);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعزام اقتصادی; Economic dispatch; Emission dispatch; Economic emission dispatch; Lévy flights; Modified cuckoo search algorithm; Multiobejctive hydrothermal scheduling;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اعزام اقتصادی; Economic dispatch; transmission congestion; electricity market; locational marginal prices; optimal power flow; DC-OPF; nodal price; energy price; deregulated power system;