روغن های خوراکی

در این صفحه تعداد 109 مقاله تخصصی درباره روغن های خوراکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده روغن های خوراکی
مقالات ISI روغن های خوراکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های خوراکی; ANN; artificial neural networks; ANOVA; analysis of variance; AOCS; American oil chemists' society; AV; anisidine value; BAW; bulk acoustic wave; CA; cluster analysis; CC; canonical correlation; CP; conducting polymer; DFA; discriminant function analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های خوراکی; Photodegradation; Edible oils; FTIR-ATR spectroscopy; UV-visible spectroscopy; HPLC-DAD; Linoleic acid (PubChem CID: 5280450); Linolenic acid (PubChem CID: 5280934); Oleic acid (PubChem CID: 445639);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های خوراکی; Cyclo (Pro-Leu) (PubChem CID: 7074739); cyclo (Leu-Phe) (PubChem CID: 7076347); cyclo (Pro-Phe) (PubChem CID: 99895); 4,4-dimethyl-2-(1-hydroxy-heptadec-8-enyl)-2-oxazoline (PubChem CID: 5372667); acetyl-beta-carboline (PubChem CID: 638667); 3,5-diphenylp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های خوراکی; Gas chromatography-mass spectrometry; Phthalic acid esters; Edible oils; OilseedsDimethyl phthalate (PubChem CID: 8554); Diethyl phthalate (PubChem CID: 6781); Dibutyl phthalate (PubChem CID: 3026); Di(2-ethtlhexyl) phthalate (PubChem CID: 8343); Butyl be
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های خوراکی; Polycyclic aromatic hydrocarbons; Benzo[a]pyrene; PAH4; Edible oils; Liquid chromatography-tandem mass spectrometry; Fluoranthene (PubChem CID:9154); Pyrene (PubChem CID:31423); Chrysene (PubChem CID:9171); Benz[a]anthracene (PubChem CID:5954); Benzo[b]fl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روغن های خوراکی; Oleic acid (PubMed CID: 445639); Linoleic acid (PubMed CID: 5280450); Linolenic acid (PubMed CID: 5280934); Polyaltic acid (PubMed CID: 10245240); Tangeretin (PubMed CID: 68077); Nobiletin (PubMed CID: 72344); Demethylnobiletin (PubMed CID: 358832); Limon