انژکتور

در این صفحه تعداد 343 مقاله تخصصی درباره انژکتور که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI انژکتور (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انژکتور; Transcritical CO2 refrigeration system; Supermarket; Ejector; AC; air conditioning; CB; conventional booster; EJAC; AC multiejector; EJMT; MT multiejector; EVAP; evaporator; FGV; flash gas bypass valve; HPV; high pressure valve; HVAC; heating, ventilation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انژکتور; Heat pump; Oil flooded compression; Ejector; Ejector cycle enhancement; Internal heat exchanger; R32; Pompe à chaleur; Compression noyée dans l'huile; Éjecteur; Amélioration du cycle de l'éjecteur; Échangeur thermique interne au R32;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انژکتور; Falling film; Ejector; Liquid recirculating ratio; Integrated falling-film factor; Nonuniformity; Film tombant; Éjecteur; Ratio de recirculation de liquide; Facteur de film tombant intégré; Non-uniformité;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: انژکتور; Numerical study; Ejector; Primary nozzle; Primary flow rate; Entrainment ratio; Surface roughness; étude numérique; Éjecteur; Tuyère primaire; Débit primaire; Ratio d'entrainement; Rugosité de la surface;