ویژگی های الکتروشیمیایی

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره ویژگی های الکتروشیمیایی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ویژگی های الکتروشیمیایی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های الکتروشیمیایی; Metal hydrides; Thin-film electrode; Electrochemical characterization; Physical vapor deposition; (De)Hydrogenation model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های الکتروشیمیایی; Polymer electrolyte membrane fuel cell; Electrochemical characterization; Electrochemical impedance spectroscopy; Distribution of relaxation times; Polarization contribution;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های الکتروشیمیایی; MoO2 anode; Mesoporous structure; Sodium rechargeable batteries; Electrochemical characterization; Pseudocapacitive sodium storage behavior;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های الکتروشیمیایی; Supercapacitor; Electrical double layer capacitor; Gel polymer electrolyte; Porous carbon; Magnesium ion; Electrochemical characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های الکتروشیمیایی; Bipolar membrane; Electrochemical characterization; Electrodialysis; Current voltage curve; Impedance spectroscopy; Chronopotentiometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های الکتروشیمیایی; Chromium free surface treatments; Cerium nitrate; Electrochemical characterization; Surface characterization; Galvanized steel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های الکتروشیمیایی; Paper substrate; Ultrathin gold film; Self-assembly monolayer; PEDOT-PSS; Electrochemical characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های الکتروشیمیایی; Iron oxide scale; Potassium iron oxide; Anode active materials; Lithium-ion battery; Electrochemical characterization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ویژگی های الکتروشیمیایی; Stretchable electrode; Soft electronics; Carbon nanotube; PDMS; Mechanical properties; Electrochemical characterization; Electrical conductivity; Wearable electronics; Electrode fabrication;