تحرک الکتروفورز

در این صفحه تعداد 428 مقاله تخصصی درباره تحرک الکتروفورز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحرک الکتروفورز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; µep; electrophoretic mobility; ACE; affinity capillary electrophoresis; Akt; protein kinase B; BGE; background electrolyte; BZM; benzamidine hydrochloride; CE; capillary electrophoresis; DMSO; dimethyl sulfoxide; EMMA; electrophoretically mediated microa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; ACN; acetonitrile; AEX; anion-exchange chromatography; CE; capillary electrophoresis; DTT; dithiothreitol; EDTA; ethylenediaminetetraacetic acid; EM; electrophoretic mobility; FCS; fetal calf serum; GEMMA; gas-phase electrophoretic mobility molecular anal
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; Fragment-based drug discovery; Affinity capillary electrophoresis; Binding assay; Weak interaction drug-target; % inh; percentage of inhibition; μep; electrophoretic mobility; ACE; affinity capillary electrophoresis; AGB; 4-acetamidophenyl 4-guanidinoben
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; Zeta potential; Electrokinetics; Hematite; α-Fe2O3; Iron oxide/electrolyte interface; Electrical double layer; Electrophoresis; Central Limit Theorem; Electrophoretic mobility; Particle size;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; Finite ion size; Colloidal suspensions; Electric double layer; Electrophoretic mobility; Conductivity increment; Permittivity increment; Bikerman equation; Carnahan–Starling equation
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; Standard electrokinetic model; Ion size effect; Conductivity increment; Electrophoretic mobility; Dielectric increment;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; Induced pluripotent stem cell; Nerve growth factor; Zeta potential; Electrophoretic mobility; Fixed charge densityCE, capillary electrophoresis; DPBS, Dulbecco's phosphate-buffered saline; ECM, extracellular matrix; FBS, fetal bovine serum; HESC, human em
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; Extracellular polymeric substance; Electrophoretic mobility; Soft particle electrophoresis theory; Cyanobacteria; Synechocystis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; P25; Anatase; Rutile; Electrophoretic mobility; Zeta potential; Corrected Debye-Hückel; Surface complexation; Salt titrations; Electrokinetic charge;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; PNIPAM; poly(N-isopropylacrylamide); LCST; lower critical solution temperature; SI-ARGET ATRP; surface initiated activators continuously regenerated by electron transfer atom transfer radical polymerisation; TGA; thermogravimetric analysis; FTIR; Fourier-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; CVI; colloid vibration current; EM; electrophoretic mobility; APM; Aerosol Particle Mass Analyzer; SMPS; Scanning Mobility Particle Sizer; DLS; dynamic light scattering; SAXS; Small Angle X-Ray Scattering; NM; nanomaterial; SOP; standard operation procedu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; Graphene; Porous media; Deposition; Straining; Release; CNMs; carbon nanomaterials; GO; graphene oxide; IS; ionic strength; rGO; reduced GO; OMs; organic macromolecules; NOM; natural organic matter; XDLVO; extended Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek t
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحرک الکتروفورز; AF4; Asymmetric Flow-Field Flow Fractionation; CPC; Condensation Particle Counter; DLS; Dynamic Light Scattering; EM; Electrophoretic Mobility; GEMMA; Gas-phase Electrophoretic Mobility Molecular Analysis; nDMA; nano Differential Mobility Analyzer; nES; n