آشنایی با موضوع

قابلیت انتشار (emissivity) یا گسیلندگی به صورت میزان توانایی یک جسم در انتشار انرژی IR تعریف می‌شود. به بیان دیگر نسبت انرژی منتشر شده توسط یک جسم به انرژی منتشر شده توسط یک جسم سیاه (black body) در همان دما را قابلیت انتشار یا قابلیت انتشار نسبی می‌گویند. در این تعریف جسم سیاه عبارت است از جسمی که قابلیت جذب همه طول موج‌های تابش الکترومغناطیس را دارد. قابلیت انتشار می‌تواند از مقدار 0 برای آینه براق تا 1 برای جسم سیاه تغییر کند و به صورت یک کمیت نسبی بدون واحد شناخته می‌شود. اجسام می‌توانند انرژی را منعکس، منتقل، و یا منتشر کنند ولی فقط انرژی منتشر شده دمای جسم را مشخص می‌کند. وقتی ترمومترهای IR دمای سطح یک هدف را می‌سنجند، در واقع هر سه نوع انرژی فوق را حس می‌کنند. خطاهای اندازه‌گیری در ترمومترهای IR معمولا ناشی از انرژی منعکس شده توسط منابع نور می‌شود. بنابراین توصیه می‌شود هنگام به کارگیری این نوع ترمومترها از نصب صحیح و عدم دخالت پرتوهای اضافی و سرگردان مانند منابع روشنایی اطمینان حاصل شود. ثابت گسیلندگی: ثابت گسیلندگی سطح ماده، تأثیر آن ماده در تابش انرژی به عنوان تابش گرمایی است. (که معمولاً با حروف ε یا e نشان داده می‌شود) تابش گرمایی همان نور است، اما برای اجسامی نزدیک به دمای اتاق، این نور در ناحیه فروسرخ است و با چشم انسان دیده نمی‌شود. تابش گرمایی ناشی از اجسام بسیار داغ با چشم انسان قابل مشاهده هستند. ثابت گسیلندگی، نسبت تابش گرمایی از یک سطح به تابش جسم سیاه ایده‌آل در دمایی یکسان است که تابش گرمایی جسم سیاه از قانون اشتفان‐بولتسمان بدست می‌آید. مقدار ثابت گسیلندگی از ۰ تا ۱ متغیر است. (برای جسم سیاه ۱ در نظر گرفته می‌شود) میزان تابش سطح اجسام سیاه ۴۴۸ وات بر متر مربع در دمای اتاق (۲۵ درجه سانتی گراد) است. اجسام حقیقی که ثابت گسیلندگی آن‌ها از ۱ کمتر است، متناسب با همان میزان، تابش کمتری دارند.
در این صفحه تعداد 299 مقاله تخصصی درباره قابلیت انتشار، گسیلندگی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI قابلیت انتشار، گسیلندگی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.