تجزیه حالت تجربی

در این صفحه تعداد 420 مقاله تخصصی درباره تجزیه حالت تجربی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه حالت تجربی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; AWC; average wavelet coherence; BWC; bivariate wavelet coherency; DEM; digital elevation model; DSM; digital soil mapping; Elev; elevation; EMD; empirical mode decomposition; FT; Fourier transform; LST; land surface temperature; MAT; mean annual temperatu
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; Chlorophyll-a; Empirical mode decomposition; Gliders; Southern Ocean; Sub-mesoscale; Phytoplankton phenology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; Hilbert-Huang transform; Empirical mode decomposition; Intrinsic mode function; Orthogonality; Orthogonalization algorithm; Earthquake accelerogram;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; Microscopic financial price series dynamics; 3D Potts model; Shuffled time series; Random coarse-grained Lempel-Ziv complexity; Composite multiscale entropy; Empirical mode decomposition;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; PCM; Pulse Control Model; NDD; Naturalistic Driving Data; ISC; Integrated Sine Component; SC; Sine Component; EMD; Empirical Mode Decomposition; IMF; Intrinsic Mode Function; PCA; Principal Component Analysis; PC; Principal Component; SSA; Singular Spectr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; Carbon price forecasting; Least squares support vector machine; Empirical mode decomposition; Particle swarm optimization; Kernel function prototype; C45; C52; C53; E37; Q47; Q56;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; TFM; two-fluid model; TF; Fourier transform; HHT; Hilbert-Huang transform; WDM; Wellhead detection method; DDMWD; downhole detection method while drilling; DMOMR; detection method outside marine riser; FFT; fast Fourier transform; DFT; discrete Fourier tr
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; Empirical mode decomposition; Point clouds; Feature-preserving analysis and processing; Multi-scale decomposition; Structure measurement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; Wind speed forecasting; Hybrid forecasting system; Modified data decomposition approach; Multi-objective sine cosine algorithm; Forecasting accuracy and stability; AR; auto-regressive; ARMA; auto-regressive moving average; ARIMA; autoregressive integrated
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; NWP; numerical weather prediction; CS; Cuckoo search; FS; fuzzy system; WRF; weather research and forecasting; KF; Kalman filter; ARIMA; auto-regressive integrated moving average; ARCH; autoregressive conditional heteroskedasticity; ANN; artificial neural
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; WRF; weather research and forecast; HRM; high resolution model; COSMO; consortium for small scale modeling; MM5; mesoscale model 5; NWP; numerical weather prediction; ARIMA; autoregressive integrated moving average; S-T Model; spatio-temporal model; FIS;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; Energy harvesting; Bridge structure; Full-scale testing; Structural health monitoring; Empirical mode decomposition; Scalogram; Sequential Karhunen Loeve transform; Hilbert transform;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; Solar irradiation prediction; Variational mode decomposition; Empirical mode decomposition; Low rank robust kernel extreme learning machine; Morlet Wavelet Kernel;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; Wind speed and power forecasting; Empirical mode decomposition; Kernel ridge regression; Random vector functional link network; Extreme learning machine; Mutated firefly algorithm; Multistep prediction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; TSF; time series forecasting; NN; neural networks; ANN; artificial neural networks; CNN; convolutional neural networks; FV; fish vector; SVM; support vector machine; PReLU; parametric rectified linear unit; HR; highway rectifier; WS; wind speeds; EMD; emp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; Air pollution evaluation; Air pollution forecast; Fuzzy synthetic evaluation; Entropy technique; Early-warning; Air quality level; NN; Neural network; HM; Harmony memory; FTA; Fault tree analysis; RBF; Radial basis function; MLP; Multilayer perception; AQ
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; Empirical Mode Decomposition; Discrete wavelet transform; Random Vector Functional Link network; Incremental learning; Time series forecasting; Electric load forecasting; Neural networks; Random forests;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه حالت تجربی; C52; G10; G18; Economic policy uncertainty; Financial stress; Empirical mode decomposition; BEKK-GARCH; Multi-scales; Dynamic correlation;