آشنایی با موضوع

ایزوتوپ اتم های یک عنصر با تعداد پروتون های برابر و تعداد نوترون های متفاوت می باشند. بیشتر عناصری که در طبیعت یافت می شوند بیش از یک ایزوتوپ پایدار دارند. برای مثال عنصر کربن سه ایزوتوپ اصلی دارد. تمام اتم های کربن دارای شش پروتون در درون هسته خود هستند و این در حالیست که می توانند دارای شش، هفت و یا هشت نوترون باشند. بنابر این سه ایزوتوپ کربن به ترتیب دارای عدد جرمی ١٢، ١٣ و ١٤ بوده و از این رو کربن-١٢، کربن-١٣ و کربن-١٤ نام دارند. کربنی که در زندگی روزمره با آن سر و کار داریم مخلوطی از کربن-١٢ و کربن-١٣ و درصد ناچیزی از کربن-١٤ است. به جز هیدروژن که ایزوتوپ های آن دارای جرم نسبی بسیار متفاوت با یکدیگر و در نتیجه اثرات شیمیایی متفاوت می باشند، ایزوتوپ های دیگر عناصر به راحتی از هم قابل شناسایی نیستند. عنصر کربن دارای ۱۵ ایزوتوپ شناخته شده از ۸C تا ۲۲C است که از این میان دو ایزوتوپ (۱۲C و ۱۳C) به طور طبیعی در طبیعت یافت می‌شود. ۱۴C ایزوتوپ پرتوزای طبیعی این عنصر است که دارای نیمه عمر ۵٬۷۳۰ سال است.
در این صفحه تعداد 316 مقاله تخصصی درباره ایزوتوپ کربن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ایزوتوپ کربن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوپ کربن; Supercritical fluid chromatography; Enantioseparation; Liquid crystalline materials; Chiral fluorinated liquid crystals; Amylose; BP; back pressure; CSP; chiral stationary phase; EEO; enantiomer elution order; LCs; liquid crystals; OAFLCs; orthoconic anti
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوپ کربن; BGE; background electrolyte; CD; cyclodextrin; CM-β-CD; carboxymethyl-β-cyclodextrin; CSEI; cation-selective exhaustive injection; EOF; electroosmotic flow; FESI; field-enhanced sample injection; HP-β-CD; hydroxypropyl-β-cyclodextrin; S-β-CD; sulfate
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوپ کربن; CE-β-CD; carboxyethylated-β-CD; CE-γ-CD; carboxyethylated-γ-CD; CM-α-CD; carboxymethylated-α-CD; CM-β-CD; carboxymethylated-β-CD; CM-γ-CD; carboxymethylated-γ-CD; EMO; enantiomer migration order; HDAS-β-CD; heptakis-(2,3-di-O-acetyl-6-O-sulfo)-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوپ کربن; RV-B14; VP1 protein; Capsid-binder; Enantioseparation; Mosher's method; Heterocycles; AC; absolute configuration; CD; circular dichroism; CDHR-3; cadherin related family member 3; COPD; chronic obstructive pulmonary disease; CSP; chiral stationary phase;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ایزوتوپ کربن; UPC2; ultraperformance convergence chromatography; ABPR; pressure of automated backpressure regulator; CSP; chiral stationary phase; Rs; resolution; PSA; primary secondary amine; C18; octadecylsilane; GCB; graphitized carbon black; MRL; maximum residue le