سیستم های انرژی

در این صفحه تعداد 176 مقاله تخصصی درباره سیستم های انرژی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ترجمه شده سیستم های انرژی
مقالات ISI سیستم های انرژی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های انرژی; Energy systems; Renewable energy; Mixed integer linear programming; Typical periods; Time-series aggregation; Clustering; Seasonal storage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های انرژی; Energy systems; Renewable energies; Mixed integer linear programming; Typical periods; Cluster analysis; Extreme periods; Time-series aggregation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های انرژی; Cybersecurity; Privacy; Smart grid; Standards; Critical infrastructures; Energy systems; Industrial control systems; Advanced metering infrastructure; Electric substations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های انرژی; Energy systems; Heat transfer; Vapour compression refrigeration system; Tomato postharvest storage system; Agriculture engineering; Biosystem engineering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های انرژی; Energy systems; Carbon-neutrality; Hydrogen vehicles; Electric vehicles; Normative analysis; System-dynamics; AFV; alternative fuel vehicle; BEV; battery electric vehicle; EVs; electric vehicles; FCV; fuel cell vehicle; GHG; greenhouse gas; H2V; hydrogen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: سیستم های انرژی; Cost savings allocation; Eco-industrial park; Cooperative game theory; Stability analysis; Negotiation framework; Energy systems;