غنی سازی عامل

در این صفحه تعداد 307 مقاله تخصصی درباره غنی سازی عامل که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI غنی سازی عامل (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; OPP; Organophosphorus pesticides; GC; Gas chromatography; LC; Liquid chromatography; NPD; Nitrogen-phosphorus detector; MS; Mass spectrometry; LLE; Liquid-liquid extraction; DLLME; Dispersive liquid-liquid extraction; SBSE; Stir bar sorptive extraction; S
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; DLLME; Dispersive liquid-liquid microextraction; 3-OH-PMPO; 3-hydroxy-1-(3-hydroxyphenyl)-2-methylpyridin-4; CCD; central composite design; RSD; relative standard deviation; AAS; atomic absorption spectrometry; ICP-MS; inductively coupled plasma-mass sp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; Acid leachable metals (ALMs); Beach sediments; Enrichment factor; Geoaccumulation index; Potential ecological risk; South Durban, South Africa;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; ci,bulk; concentrations of the solute i in the bulk (-); ci,bl; concentrations of the solute i in the boundary layer (-); cimperm; concentrations of the solute i in the membrane in the permeate (-); ciperm; concentrations of the solute i in the permeate (
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; PHTE; potentially harmful trace element; EF; enrichment factor; AR; accumulation rate; ESLP; European Standard Lead Pollution; Metals and metalloids; Legacy pollution; Peat; Mountain soils; Lead isotopes; Remobilization;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; [Aliquat+]2 [MnCl42−]; trioctylmethylammonium tetrachloromanganate(II); [P6,6,6,14+] [Dy(hfacac)4−]; trihexyl(tetradecyl)phosphonium tetrakis(hexafluoroacetylaceto)dysprosate(III); [P6,6,6,14+] [Mn(hfacac)3−]; trihexyl(tetradecyl)phosphonium tris(he
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; DLLME; dispersive liquid-liquid microextraction; ECD; electron capture detector; EF; enrichment factor; FID; flame ionization detection; ER; extraction recovery; GC; gas chromatography; HF-LPME; hollow fiber-liquid phase microextraction; HPLC; high
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; DLLME; dispersive liquid-liquid microextraction; DSPE; dispersive solid phase extraction; EF; enrichment factor; ER; extraction recovery; FID; flame ionization detector; GC; gas chromatography; LOD; limit of detection; LOQ; limit of quantification; MSPD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; Chemical speciation; Trace elements; Nanosized materials; Nanosorbents; Optical nanoprobes; Nanocatalysts; Applications; AAS; atomic absorption spectrometry; AFS; atomic fluorescence spectrometry; APDC; ammonium pyrrolidinedithiocarbamate; CD; carbon dot;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; Provenance; 14C dating; Sedimentation rate; Late Glacial Maximum; Enrichment factor; Rare earth elements; Tectonic setting;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; Mercury trace analysis; NMs as analytical tools; Environmental monitoring; Natural water; Drinking water; Mercury species; Sensors; Solid phase extraction; A-L-A; aptamer-linker-aptamer; AAS; atomic absorption spectrometry; AFS; atomic fluorescenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: غنی سازی عامل; Heavy metals contamination; Sediments; Abu Dhabi coastal area in the United Arab Emirates; Geoaccumulation index; Enrichment factor; Pollution load index;