اثرات زیست محیطی

در این صفحه تعداد 612 مقاله تخصصی درباره اثرات زیست محیطی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اثرات زیست محیطی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثرات زیست محیطی; ES; Biomass; Environmental impact assessment; EIA; Renewable Energy Directive; Sustainability assessment; CICES; Common International Classification of Ecosystem Services; ESS; ecosystem services; EA; environmental assessment; EIs; environmental impacts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثرات زیست محیطی; ADPe.; abiotic depletion potential of elements; ADPf.; abiotic depletion potential of fossil resources; AP; acidification potential; BAT; best available technology; DCB; dichlorobenzene; EP; eutrophication potential; EU; European Union; FAETP; freshwater
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثرات زیست محیطی; ADP; Abiotic Depletion Potential; AP; acidification potential; CDW; construction and demolition waste; EI; environmental impacts; EP; eutrophication potential; EPD; Environmental Product Declaration; FA; fly ash; GWP; global warming potential; LCA; Life C
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثرات زیست محیطی; Concrete; Supplementary cementitious materials; Life cycle assessment; Allocation approach; System expansion; Environmental impacts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثرات زیست محیطی; New energy vehicles; Lotka-Volterra model; System dynamics; Sensitivity analysis; Environmental impacts; Greenhouse gas emission;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثرات زیست محیطی; Recycled concrete aggregates; fly ash; Concrete; Durability; Embodied energy; Sustainability; CDW; construction and demolition waste; CIPR; chloride ion penetration resistance; dnssm; non-steady state chloride migration coefficient of diffusion; EE; embod
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثرات زیست محیطی; Infrastructure planning; Multi-modal trips; Electric Vehicles (EV); Transit stations; Multi-purpose trips; Environmental impacts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اثرات زیست محیطی; Renewable energy storage; Power-to-gas (P2G); Environmental impacts; Life cycle assessment (LCA); Business models; AEC; Alkaline Electrolysis Cell; BM; Business model; LCA; Life Cycle Assessment; P2G; Power-to-Gas;