حفاظت از محیط زیست

در این صفحه تعداد 185 مقاله تخصصی درباره حفاظت از محیط زیست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حفاظت از محیط زیست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حفاظت از محیط زیست; Ecosystem services; Land stewardship; Payments for ecosystem services; Environmental legislation; Millennium Objectives; Environmental protection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حفاظت از محیط زیست; Environmental protection; Corporate environmental management; Corporate environmental responsibility; Performance measurement indicator; Sustainability;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حفاظت از محیط زیست; Best worst method (BWM); Challenges; Environmental protection; Process safety; Industry 4.0; Internet of things (IoT); Leather industry; Smart technology;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حفاظت از محیط زیست; Environmental protection; Process safety; Electric utility; Electric system; Industry 4.0; Soft System Methodology (SSM); Dynamic capabilities;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حفاظت از محیط زیست; Prediction of spontaneous combustion; Artificial bee colony algorithm; Metabolic GM(1, 1) model; Particle swarm optimization; Genetic algorithm; Environmental protection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حفاظت از محیط زیست; Natural resource management; Big data assessment tools; Sustainable societal development; Pollution prevention; Cleaner production; Environmental protection; Sustainable societies;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حفاظت از محیط زیست; Sustainable operations; Process safety management systems; Offshore oil industry; Major accidents; Environmental protection; Social impacts;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حفاظت از محیط زیست; Environmental exposures; Environmental protection; Wildlife; Terrestrial ecosystem; Soil; 238U decay series; Rehabilitation; Ranger uranium mine; Alligator Rivers Region;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حفاظت از محیط زیست; Distributed wastewater treatment system; Process design; Process integration; Maximum inlet concentration constraint; Environmental protection;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حفاظت از محیط زیست; Environmental protection; Sustainable development; Circular economy; Multi-/pluri-/inter-/trans-disciplinary research; Sustainability science;