ارزیابی محیط زیست

در این صفحه تعداد 115 مقاله تخصصی درباره ارزیابی محیط زیست که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارزیابی محیط زیست (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی محیط زیست; Beech forests; Choice experiment; Denmark; Distance; Environmental valuation; International policy coordination; Sweden; Transboundary valuation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی محیط زیست; Natural capital; Ecosystem services; Biodiversity; TEEB; Environmental valuation; Mapping ecosystem services;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی محیط زیست; Environmental valuation; Discrete choice experiment; Theory of Planned behavior; Norm Activation Model; Latent class model; Error component model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی محیط زیست; Narrative policy framework; Research impact; Expert entrepreneurs; Ecosystem services; Environmental valuation; Knowledge brokerage;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی محیط زیست; Payment for ecosystem services; Environmental valuation; Choice experiment; Cost of provision; Biodiversity; Wildfire prevention;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی محیط زیست; Deliberative monetary valuation; Ecosystem services; Citizen jury; Value jury; Market stall; Stated preferences; Environmental valuation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی محیط زیست; Shared values; Social values; Ecosystem services; Environmental valuation; Total Economic Value; Deliberation; Deliberative monetary valuation; Non-monetary valuation; Interpretive methods; Psychological methods; Decision-making;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی محیط زیست; Costs and benefits; Environmental valuation; Municipal waste; Packaging waste; Recycling; APA; Portuguese Environmental Agency; BT; Benefit transfer; CExD; Cumulative exergy demand; CRL; Cost recovery level; DGEG; General Directorate of Energy and Geology
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارزیابی محیط زیست; Environmental valuation; Contingent valuation method; Socially desirable responding; Loss aversion; Reforestation;