تخریب آنزیمی

در این صفحه تعداد 275 مقاله تخصصی درباره تخریب آنزیمی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تخریب آنزیمی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخریب آنزیمی; Deff; effective diffusivity; MSD; mean square displacement; NPs; nanoparticles; Ocular drug delivery; Enzymatic degradation; Vitreous liquefaction; Dynamic mechanical properties; Intravitreal nanoparticle mobility;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخریب آنزیمی; AHPP; 4-Amino-6-hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine; Apaf-1; Apoptotic protease activating factor 1; AsnPhePhe; Asparagine-phenylalanine-phenylalanine; D-(Asp)8; D-Aspartic acid peptide; D; Degradable; E; Enzymatic degradation; H; Hydrolytic degradation; EDT
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخریب آنزیمی; Ultrastructure; Thermal degradation; Enzymatic degradation; Short-range order; Long-range order; Small angle X-ray scatteringX-ray diffraction, XRD; small angle X-ray scattering, SAXS; thermally degraded canna starch, TDCS; enzymatically degraded canna st
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخریب آنزیمی; Starch; Molecular structure; Crystallinity; Enzymatic degradation; Bioplastic; TPS; thermoplastic starch; ANOVA; analysis of variance; DMSO; dimethylsulfoxide; SEC; size-exclusion chromatography; NF; non-fractured; CF; cryo-fractured; LOS; log-of-slope;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخریب آنزیمی; BTH; bovine testicular hyaluronidase endo; CDI; 1,1′-carbonyldiimidazole; DMAc; N,N-dimethylacetamide; DMAP; 4-dimethylaminopyridine; DMSO; dimethyl sulphoxide; DOSY; diffusion ordered spectroscopy; DS; degree of substitution; FA; formamide; FTIR-ATR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخریب آنزیمی; Reflectometric interference spectroscopy (RIfS); Attenuated total reflection infrared spectroscopy (ATR-IR); Poly(ε-caprolactone); Enzymatic degradation; Biodegradable polymers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تخریب آنزیمی; PBS; Poly (butylene succinate); PBS-co-DEGS; Poly (butylene succinate-co-diethylene glycol succinate); PBS-co-BDGA; Poly (butylene succinate-co-butylene diglycolic acid); PBS-co-CHDMS; Poly (butylene succinate-co-cyclohexane dimethanol succinate); DEG; Di