تعادل ثابت

در این صفحه تعداد 174 مقاله تخصصی درباره تعادل ثابت که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تعادل ثابت (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت; Methylene blue; Uv-visible spectrophotometry; Equilibrium constant; Thermo-solvatochromism; Self-aggregation; Resonance form;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت; Equilibrium constant; PC-SAFT; Enthalpy of formation; Enthalpy of vaporization; Vapor pressure measurements; Quantum-chemical calculations;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت; AYL; type AY from Candida cylindracea; BDO; 1,4-butanediol; [C4mim][BF4]; 1-butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate; [C4mim][NTf2]; 1-butyl-3-methylimidazolium bis(trifluoromethylsulfonyl)amide; [C4mim][PF6]; 1-butyl-3-methylimidazolium hexafluorophos
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت; qmax; the maximum uptake of MB dye corresponding to the sites saturation through Langmuir isotherm model (mg/g); KL; Constant used in Langmuir model, it corresponds to the energy of adsorption (L/g).; RL; Dimensionless separation factor; KF; Constant used
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت;  ∆ G0; Gibbs free surface energy change;  ∆ H0; Change in standard enthalpy;  ∆ S0; Change in standard entropy; qe; Amount of adsorbate adsorbed per unit weight of adsorbent at equilibrium; Ce; Concentration of solute at equilibrium; qmax; Max
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت; 1°amine; primary amine; 2°amine; secondary amine; 3°amine; tertiary amine; Ac; acetyl group; Alk; alkyl group; APTMS; aminopropyltrimethoxysilane; BF; base formulation; cP; centipoise; DABCO®; 1,4-diazobicyclo [2.2.2] octane; DBU; 1,8-diazabicyclo[5.4
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت; ERSL; evaporated residue of soak liquor; RSM; response surface methodology; CCD; central composite design; VDS; volatile dissolved solids; APHA; American public health association; SS; stainless steel; C; concentration of ERSL % (w/v); j and jL; current d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت; ACP; acetophenone; ADH; alcohol dehydrogenase; ARD; average relative deviation; NADH; nicotinamide adenine dinucleotide in its protonated form; NAD+; nicotinamide adenine dinucleotide in its deprotonated form; 1-PE; 1-phenylethanol; PEG; polyethylene glyc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت; Anomer; Isomer; Glucose; Electrolyte; Salt; Ionic strength; Equilibrium constant; Gibbs energy of reaction; d-glucopyranose (PubChem CID: 5793), LiCl (PubChem CID: 433,294), NaCl (PubChem CID: 5234), KCl (PubChem CID: 4873), RbCl (PubChem CID: 62,683), Cs
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت; Car; carotenoid; CHES; 2-[N-cyclohexylamino]ethanesulfonic acid; Chl; chlorophyll; Cyt; cytochrome; D1, D2; subunits of the PS II complex; β-DM; n-dodecyl-β-d-maltoside; DSC; differential scanning calorimetry; εeff; effective local dielectric constant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت; polymeric drug delivery system; transdermal; solid dispersion; amorphous; physical stability; thermal analysis; hydration; water sorption; thermodynamics; mathematical model; a; activity; API; active pharmaceutical ingredient; ASA; acetylsalicylic acid; D
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تعادل ثابت; Osmotic coefficient; Activity coefficient; Transfer Gibbs free energies; Equilibrium constant; Pair and triplet interaction parameters