اشرشیاکلی O157: H7

در این صفحه تعداد 515 مقاله تخصصی درباره اشرشیاکلی O157: H7 که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اشرشیاکلی O157: H7 (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشرشیاکلی O157: H7; GI; Gastrointestinal tract; ENS; Enteric Nervous System; CNS; Central Nervous System; MS; Multiple Sclerosis; GABA; gamma-aminobutyric acid; HPA; hypothalamicpituitaryadrenal; EHEC; Escherichia coli O157:H7; ECs; Enterochromaffin cells; Human microbiota;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشرشیاکلی O157: H7; Listeria monocytogenes; Escherichia coli O157:H7; Salmonella enterica; Sulfur dioxide-generating pads; Polyethylene box liners; Table grapes; Refrigerated transit temperature; Packaging;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشرشیاکلی O157: H7; IMB; immune magnetic beads; QDs; quantum dots; SPA; staphylococcal protein A; ROC; receiver-operating characteristic; CI; confidence interval; CDC; Center for Disease Control and Prevention; RBPT; the Rose Bengal plate test; PAT; plate agglutination test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشرشیاکلی O157: H7; Gaseous chlorine dioxide; Sanitizer; High temperature; High relative humidity; Radish seed; Radish sprouts; Escherichia coli O157:H7; Mesophilic aerobic bacteria;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشرشیاکلی O157: H7; Trans-anethole (PubChem CID: 637563); Cis-anetole (PubChem CID: 1549040); Foeniculin (PubChem CID: 5316879); Bergamotene (PubChem CID: 521569); α-Pinene (PubChem CID: 6654); Linalool (PubChem CID: 6549); β-Caryophylene (PubChem CID: 5281515); p-Anisalde
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اشرشیاکلی O157: H7; Geraniol; Pluronic® F-127; Antimicrobial nanoparticles; Escherichia coli O157:H7; Salmonella TyphimuriumGeraniol (PubChem CID: 637566); Pluronic F127 (PubChem CID: 24751)