همزمان escitalopram

در این صفحه تعداد 184 مقاله تخصصی درباره همزمان escitalopram که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همزمان escitalopram (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همزمان escitalopram; 5-HIAA; 5-hydroxyundoleactic acid; 5-HT; 5-hydroxytryptamine (serotonin); BDNF; brain-derived neurotrophic factor; DHA; docosahexaenoic acid; EPA; eicosapentaenoic acid; ESC; escitalopram treatment; FSL; flinders sensitive line; FST; forced swim test; MDD
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همزمان escitalopram; 2AG; 2-arachidonoylglycerol; 5-HT; serotonin; CB; cannabinoid; eCB; endocannabinoid; ESC; escitalopram; IMI; imipramine; NA; noradrenaline; NAC; N-acetylcysteine; TIA; tianeptine; Antidepressant; Depression; Endocannabinoid system;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همزمان escitalopram; Depression; Escitalopram; Inflammation; Kynurenines; Tryptophan; Interleukins; NeurotoxicityMDD, Major depressive disorder; ESC, Escitalopram; HAM-D, Hamilton depression scale; HAM-A, Hamilton anxiety scale; CRP, C-reactive protein; IL, Interleukin; TNF,
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همزمان escitalopram; AcOH; acetic acid; Ach; acetylcholine; AChE; acetylcholinesterase; ASCh; acetylthiocholine; BChE or BuChE; butyrylcholinesterase; BSCh; butyrylthiocholine; CNS; central nervous system; DMF; N,N-dimethylformamide; DMSO; dimethylsulfoxide; DTNB; 5,5′-dith
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همزمان escitalopram; Major depressive disorder; Asthma; Escitalopram; Selective serotonin reuptake inhibitor; ACQ; Asthma Control Questionnaire; HRSD17; 17-item Hamilton Rating Scale for Depression; IDS-SR; Inventory of Depressive Symptomatology-Self-Report; MDD; Major depres
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همزمان escitalopram; NPY-Y1R; Behavioural flexibility; Orbitofrontal cortex; c-Fos; Escitalopram; Obsessive-compulsive disorder; 5-HT; α-CamKII; α-calcium/calmodulin-dependent protein kinase II; BLA; basolateral amygdala; CNS; central nervous system; Cre; Cre recombinase; d
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همزمان escitalopram; ACTB; beta-actin; CYP; cytochrome P450; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; CMS; chronic mild stress; HPA; hypothalamic-pituitary-adrenal axis; MD; early-life maternal deprivation; RS; repeated restraint stress; SSRI; serotonin selective reup