راه حل های دقیق

در این صفحه تعداد 529 مقاله تخصصی درباره راه حل های دقیق که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI راه حل های دقیق (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; Nonlinear of three-dimensional diffusion models of porous medium; Non-stationary source or absorption; Symmetry analysis; Invariant submodels; Exact solutions; Stratified motions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; (2+1)-Dimensional breaking soliton equation; Symmetry analysis; Exact solutions; Kudryashov's simplest equation methods; Optical soliton solution; Conservation laws;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; 33F10; 34A08; 83C15; Exact solutions; Space-time fractional differential equations; Local fractional derivative; exp(−Φ(ξ)) method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; The generalized Kudryashov method; The time fractional coupled Boussinesq-Burger equation; The time fractional approximate long water wave equation; Exact solutions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; The special kind of G′/G-expansion method; ϕ6-Model expansion method; New mapping method; Jacobi elliptic function solutions; Solitons and other solutions; Exact solutions; Higher-order nonlinear Schrödinger equations with derivative non-Kerr nonlinea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; Energy integrals; Linear second-order ordinary differential equations with variable coefficients; Theorem; Exact solutions; Mathematical theory of analytical mechanics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; Damped externally excited Korteweg-de Vries equation; Nonlinear self-adjointness; Conservation laws; Lie symmetries; Exact solutions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; Parametrically defined differential equations; Nonlinear differential equations; Unsteady axisymmetric boundary layer; General solutions; Exact solutions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; 02.30.Jr; 02.70.Wz; 05.45.Yv; 94.05.Fg; Exact solutions; The time fractional differential equations; Fractional complex transform; Symbolic computation; The exp(−Φ(ξ)) method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; Unsteady axisymmetric boundary layer; Boundary-layer equations; Exact solutions; Generalized and functional separable solutions; Direct method for symmetry reductions; Method of functional separation of variables
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; Free vibration; Exact solutions; Multilayered cylindrical and spherical shells; Refined theories; Higher-order shell theories; Layer-wise shell theories;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; Nonlinear fractional partial differential equations; Modified extended tanh-function method; Nonlinear fractional complex transformation; Exact solutions
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: راه حل های دقیق; Fluid flow in porous and debris materials; Embankments; Sub-diffusive and sub-advective fluid flow; Dynamical model; Exact solutions; Numerical solutions; Landmass failure; Early warning strategies