حجم مولر بیش از حد

در این صفحه تعداد 147 مقاله تخصصی درباره حجم مولر بیش از حد که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI حجم مولر بیش از حد (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم مولر بیش از حد; Densities; Speeds of sound; Excess molar volumes; Excess isentropic compressibilities; Connectivity parameter of third degree of a molecule; Interaction parameters;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم مولر بیش از حد; 1,3-Diethenyl-1,1,3,3-tetramethyldisiloxane; Excess molar volumes; Isobaric coefficients of thermal expansion; Excess isobaric coefficients of thermal expansion; Excess refraction index; Molar refraction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم مولر بیش از حد; Apparent molar volumes; Aqueous solutions; Constant-volume piezometer; Density; Excess molar volumes; Partial molar volume; 1-Propanol; Water;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم مولر بیش از حد; Excess molar volumes; Binary mixture; 2-Pyridinemethanol; 3-Pyridinemethanol; 2-(Hydroxymethyl)piperidine; 3-(Hydroxymethyl)piperidine; Water; Density; Partial molar volume; Redlich–Kister equation; Hepler's constant; Partial molar expansivity; Isobaric e
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم مولر بیش از حد; 2,4,6,8-Tetramethyl-2,4,6,8-tetraethenylcyclotetrasiloxane; Excess molar volumes; Volume expansivity; Molar refraction; Deviations in refractive index; Deviations in molar refraction
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم مولر بیش از حد; Excess molar volumes; VE; Excess molar enthalpies; HE; Excess isentropic compressibilities; κSE; Connectivity parameter of third degree of a molecule; 3ξ; Interaction parameter; χ;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم مولر بیش از حد; Densities; Speeds of sound; Relative permittivities; Excess molar volumes; Excess isentropic compressibilities; Alkyl acetates; Glycols; Chloro-; Bromo- and nitrobenzenes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: حجم مولر بیش از حد; Ionic liquids; [EMIM][SCN] and [EMIM][TOS]; Phase equilibrium diagrams in binary systems; Correlation; NRTL equation; Density; Viscosity; Surface tension; Excess molar volumes; Volume expansivity α, and excess volume expansivity αE; FBT and ERAS models; M