آهن آهن

در این صفحه تعداد 77 مقاله تخصصی درباره آهن آهن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI آهن آهن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن آهن; aCSF; artificial cerebrospinal fluid; DFX; deferoxamine; Fe; iron; Fe2+; ferrous iron; Fe3+; ferric iron; FJC; Fluoro-Jade C; Hb; hemoglobin; H&E; hematoxylin and eosin; IVH; intraventricular hemorrhage; JNK; c-Jun N-terminal kinase; MRI; magnetic resonan
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن آهن; FTP; fingertip prick; EPA; eicosapentaenoic acid; DHA; docosahexaenoic acid; HUFA; highly unsaturated fatty acid; PUFA; polyunsaturated fatty acid; ARA; arachidonic acid; Hb; hemoglobin; BHT; butylated hydroxytoluene; PL; phospholipid; TAG; triacylglycero
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن آهن; β2M; beta 2-microglobulin; aa; amino acid; ACD; anemia of chronic diseases; BMP; bone morphogenetic protein; BMPR; bone morphogenetic protein receptor; CD; cluster of differentiation; Cp; ceruloplasmin; DcytB; duodenal cytochrome b; Dmt1; proton-coupled
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن آهن; AC; adenylyl cyclase; AI; anemia of inflammation; cdks; cyclin-dependent kinases; bFGF; basic fibroblast growth factor; BpT; 2-benzoylpyridine thiosemicarbazone; Bp4eT; 2-benzoylpyridine 4-ethyl-3-thiosemicarbazone; Bp44mT; 2-benzoylpyridine 4,4-dimethyl-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن آهن; Siderophores; Ferric iron; Ferrous iron; Hydroxyl radicals; Cellulose degradationCBS, Centraalbureau voor Schimmelcultures; PDA, Potato Dextrose Agar; ANOVA, Analysis of Variance; CAS, Chrome Azurol S (CAS); PIPES, Piperazine-1,4-bis(2-ethane sulphonic ac
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: آهن آهن; APHA; American Public Health Association; AWWA; American Water Works Association; CRB; chromium reducing bacteria; SRB; sulphate reducing bacteria; IRB; iron reducing bacteria; Cr(III); trivalent chromium; Cr(VI); hexavalent chromium; Fe(III); ferric iron