اندازه گیری های میدان

در این صفحه تعداد 202 مقاله تخصصی درباره اندازه گیری های میدان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI اندازه گیری های میدان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های میدان; Sediment temperature dynamics; Water temperature dynamics; Field measurements; Shallow tidal environments; Energy fluxes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های میدان; Aeolian transport; Transport gradients; Sediment availability; Sediment supply; Beach armoring; Field measurements; Nourishments; Sand Motor;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های میدان; Bridge; Deflection; Creep; Construction stages; Falsework; Field measurements; Hinge curl; Post-tensioning; Prestressed concrete; Time-dependent;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های میدان; CO2 trans-critical booster system; Supermarket; Field measurements; Systems integration; Modelling; Système de surpression de CO2 transcritique; Supermarché; Mesures sur site; Intégration des systèmes; Modélisation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های میدان; Computational Fluid Dynamics (CFD); Wind modeling; Field measurements; Data interpretation; Multi-model reasoning
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: اندازه گیری های میدان; Estuarine modeling; Hydrodynamics; Water quality management; Nutrients; Phytoplankton; Field measurements; Remote sensing