روش عنصر محدود (FEM)

در این صفحه تعداد 443 مقاله تخصصی درباره روش عنصر محدود (FEM) که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش عنصر محدود (FEM) (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عنصر محدود (FEM); Finite element method (FEM); Multistage synchronous induction coilgun (MSSICG); Self-consistent; Trigger strategy; Energy conversion efficiency (ECE);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عنصر محدود (FEM); Finite Element Method (FEM); Compression; Singular Value Decomposition (SVD); Randomized SVD; Data visualization; Data post-processing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عنصر محدود (FEM); Environmental vibration; Train-track-soil model; Track irregularity; Finite element method (FEM); Random vibration; Pseudo-excitation method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عنصر محدود (FEM); Pietra Serena sandstone; Unconfined compression; Mogi's configuration; Karagozian and Case Concrete (KCC) model; Finite element method (FEM); Smooth particle hydrodynamics (SPH);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عنصر محدود (FEM); Metallic glass matrix composites (MGCs); Tensile plasticity; Gradient microstructure; Finite element method (FEM); Shear-band;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عنصر محدود (FEM); High-temperature superconductor; Bi-2212; Synchrotron radiation; X-ray micro-/nano-beam; Finite element method (FEM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عنصر محدود (FEM); Finite element method (FEM); Nonlinear finite element analysis (NLFEA); Displacement-based element (DBE); Force-based element (FBE); Fictitious Force Method (FFM);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عنصر محدود (FEM); Acoustic behavior prediction; Low-frequency sound quality; Finite element method (FEM); Energy-based feature extraction; Artificial neural network (ANN);
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عنصر محدود (FEM); Carbon-bonded carbon fiber composites (CBCFs); Compressive behavior; Mechanical properties; Finite element method (FEM); Unloading-reloading test;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش عنصر محدود (FEM); Titanium powder; Laser sintering (LS)/powder bed fusion; Direct metal laser sintering (DMLS); Process parameters; Finite element method (FEM);