فلفل قرمز

در این صفحه تعداد 198 مقاله تخصصی درباره فلفل قرمز که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI فلفل قرمز (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلفل قرمز; Flaxseed; Multigrain biscuits; Lignans; Omega-3 fatty acids; Consumer acceptability; WW; White Wheat; W; whole-meal Wheat; W-F; whole-meal Wheat with Flaxseed; R-W-F; Rye and whole-meal Wheat with Flaxseed; O-W-F; Oat and whole-meal Wheat with Flaxseed; B
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلفل قرمز; CD; conjugated diene; CDmax; maximum CD production; CO; control diet; DM; dry matter; FA; fatty acids; FM; diet containing 137 g/kg flax meal; MDA; malondialdehyde; PUFA; polyunsaturated fatty acids; TBARS; thiobarbituric acid reactive substances; Tmax;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلفل قرمز; Mixture; Flour; Flaxseed; HACCP; Food quality; Marker; Cd; cadmium; DMSO; dimethyl sulfoxide; FB; flaxseed bread; FBa; aqueous extracts of flaxseed bread; FBo; organic extracts of flaxseed bread; HACCP; Hazard Analysis and Critical Control Points; HPLC; h
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلفل قرمز; ADF; acid detergent fiber; DM; dry matter; DMI; dry matter intake; FA; fatty acid; aNDF; neutral detergent fiber; NEFA; non-esterified fatty acids; TMR; total mixed ration; TTAD; total tract digestibility; WF; whole flaxseed; 0WF; diet with 0 g/kg DM who
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلفل قرمز; ACACA; acetyl-coenzyme A carboxylase alpha; ACTB; actin beta; CAT; catalase; CD36; cluster of differentiation 36; CON; control diet; DM; dry matter; FASN; fatty acid synthase; FM; flax meal; FMD; flax meal diet; FO; flax oil; GAPDH; glyceraldehyde-3-phosp
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلفل قرمز; ADF, acid detergent fibre; CP, crude protein; DM, dry matter; EE, ether extract; FA, fatty acids; aNDF, neutral detergent fibre; NEL, net energy for lactation; TTAD, total tract apparent digestibilityDairy cows; Flaxseed; Digestion; Fatty acids; Feeding l
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلفل قرمز; Enterolignans; Flaxseed; Phytoestrogens; Gut bacteria; Lignans; Cardiovascular disease; Enterodiol (PubChem CID: 123725); Enterolactone (PubChem CID: 114739); Secoisolariciresinol diglucoside (PubChem CID: 9917980); ALA; alpha-linolenic acid; BMI; body ma
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: فلفل قرمز; Alpha-linolenic acid (PubChem CID: 5280934); Enterodiol (PubChem CID: 123725); Enterolactone (PubChem CID: 114739); Secoisolariciresinol diglucoside (PubChem CID: 9917980); AA; arachidonic acid; ALA; alpha-linolenic acid; AV; acid value; CD; conjugated di