تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس

در این صفحه تعداد 78 مقاله تخصصی درباره تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Air dense medium fluidized bed; Pressure fluctuations; Frequency domain analysis; Wavelet analysis; Particle distribution function;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Flexible AC transmission systems; Frequency domain analysis; Individual channel analysis and design; Multivariable control; Static VAr compensator; Thyristor-controlled series compensator;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Balance; Time domain analysis; Frequency domain analysis; Detrended fluctuation analysis; Long-range correlation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Autonomic measurement; Pupil size; Pupillometry; Heart rate variability; Nonhuman primate; Behavioral neurophysiology; Neuropsychology; Methods; Experimental design; Frequency domain analysis; Time domain analysis; Arousal; Cognitive state; Affective stat
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Hybrid optimization; Fractional calculus; Ultracapacitor modelling; Frequency domain analysis; Fuzzy clustering; Parameter estimation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Frequency domain analysis; Image processing; Scanning Electron Microscopy; Wavelets; Fast Fourier Transform; Pharmaceutical products; Freeze-drying;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Fault location; Parameter estimation; Nonlinear arcing faults; Non-permanent faults; Frequency domain analysis; Synchronized measurements
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Leakage detection; Geological carbon sequestration; Pulse testing; Frequency domain analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Unbounded domains; Absorbing boundary condition; Perfectly matched layer; Finite element method; Frequency domain analysis; Elastic wave propagation; Foundation vibration
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Elastodynamics; Frequency domain analysis; Elastic solid matrix; Nano-cavities; Nano-inclusions; Boundary elements; Finite elements; Wave diffraction; Dynamic stress concentration;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Frequency domain analysis; Graphics processor unit; Large-scale systems; Parallel programming; Distribution network; Interharmonics;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Controllability; Damping; Frequency domain analysis; Observability; Power system oscillation; Wind power plant;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; Birefringence; Frequency domain analysis; Optical fiber sensors; Optical interferometry; Temperature sensors; Strain measurement;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تجزیه و تحلیل دامنه فرکانس; RFC; Rain Flow Counting; RAO; Response Amplitude Operator; FPSO; Floating Production Storage Offloading; DOF; Degree of Freedom; Morison load; Seawater caisson; Fatigue analysis; Time domain analysis; Frequency domain analysis; Linearization; Linearizatio