گالاکتو الیگوساکاریدس

در این صفحه تعداد 67 مقاله تخصصی درباره گالاکتو الیگوساکاریدس که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گالاکتو الیگوساکاریدس (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; GOS; galacto-oligosaccharides; DP; degree of polymerization; Tg; glass transition temperature; aw; water activity; RH; relative humidity; DSC; differential scanning calorimetry; TGA; thermogravimetric analysis; DTG; derivative thermogravimetric analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; Short-Chain Fatty Acids; Prebiotics; Microbial Obesity; Metabolic Control; BMI; body mass index; CID; clinical investigation day; FFA; free fatty acid; GLP-1; glucagon-like peptide-1; GOS; galacto-oligosaccharides; HITChip; Human Intestinal Tract Chip; IL
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; CMO; caprine milk oligosaccharides; HMO; human milk oligosaccharides; BMO; bovine milk oligosaccharides; GOS; galacto-oligosaccharides; HPLC; high performance liquid chromatography; LC-MS; liquid chromatography-mass spectrometry; New Zealand goat; Cap
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; GOS; galacto-oligosaccharides; Lu; lactulose; LuOS; lactulose-based oligosaccharides; IE; immobilized enzymes; FE; free enzyme; CTS; chitosan; ILC; initial lactulose concentration; Galacto-oligosaccharide; Lactulose; Immobilized β-galactosidase; Pectinex
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; FOS; fructo-oligosaccharides; GOS; galacto-oligosaccharides; CPPs; casein phosphopeptides; PPPs; phosvitin phosphopeptides; DPs; desalted duck egg white peptides; TRPV6; transient receptor potential vanilloid 6; VSEE; Val-Ser-Glu-Glu; Val-Ser-Glu-Glu (VSE
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; AMG; amyloglucosidase; CCNFSDU; committee on nutrition and foods for special dietary uses; DF; dietary fiber; FOS; fructo-oligosaccharides; GOS; galacto-oligosaccharides; IDF; insoluble dietary fiber; IM; integrated methodology. AOAC 2011.025; NDO; non-di
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; β-Galactosidase; Glyoxyl-agarose; Lactose hydrolysis; Lactose transgalactosylation; Galacto-oligosaccharides; Diffusional restrictions;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; GOS; galacto-oligosaccharides; X-gal; 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-d-galactopyranoside; ONPG; O-nitrophenyl-β-d-galactopyranoside; MUM; Micoteca of University of Minho; DIA-UAC; Food Research Department - Autonomous University of Coahuila; FOS; fructo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; CHO; carbohydrates; FBG; Fungal Beta Glucanase; FOS; fructo-oligosaccharides; GOS; galacto-oligosaccharides; HHP; high hydrostatic pressure; HPLC-ELSD; high performance liquid chromatography-evaporative light scattering detector; IDF; insoluble dietary fi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; GOS; galacto-oligosaccharides; CW; cheese whe; CSL; corn steep liquor; X-gal; 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside; ONPG; O-nitrophenyl-β-D-galactopyranoside; OTA; ochratoxin A; MUM; Micoteca da Universidade do Minho; FOS; fructo-oligosaccha
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; Food Sensitivity; Fructans; Galacto-oligosaccharides; Lactose; CI; confidence interval; FODMAP; fermentable oligosaccharides, monosaccharides, disaccharides and polyols; GI; gastrointestinal; GSRS; Gastrointestinal Symptom Rating Scale; HRQOL; health-rela
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; GOS; galacto-oligosaccharides; NIR; near infrared; RH; relative humidity; Tg; glass transition temperature; DSC; differential scanning calorimetry; PLS-DA; partial least square discriminant analysis; DP; degree of polymerization; MRS broth; de Man, Rogosa
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; dichloromethane; DCM; fluorescein isothiocyanate; FITC; gastrointestinal; GI; galacto-oligosaccharides; GOS; interleukin-6; IL-6; phosphate-buffered saline; PBS; polydispersity index; PDI; poly(d,l-lactic-co-glycolic acid); PLGA; tumor necrosis factor α;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; Enzyme immobilization; Galacto-oligosaccharides; Microporous membrane; Kinetic model; Lactose hydrolysisBCA, Bicinchoninic acid; GOS, Galacto-oligosaccharides; ILC, Initial lactose concentration; ONP, o-Nitrophenol; ONPG, o-Nitrophenyl-β-d-galactopyranosi
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گالاکتو الیگوساکاریدس; Design correlation; β-Galactosidase; Galacto-oligosaccharides; Kinetics; LactoseEP, Evolutionary Programming; FE, Free enzyme condition; GOS, Galacto-oligosaccharides; HPLC, High performance liquid chromatography; ILC, Initial lactose concentration; IE, I