آشنایی با موضوع

در ریاضیات، در حوزه تحلیل عددی، روش گالکرین یک کلاس روش برای تبدیل یک مسئله اپراتور پیوسته (مانند یک معادله دیفرانسیل) به یک مسئله گسسته است. روش گالرکین راه حل عددی قدرتمند را برای معادلات دیفرانسیل و تجزیه و تحلیل مودال فراهم می کند. این روش معمولا به بوریس گالرکین نسبت داده می شود، اما این روش توسط والتر ریتز کشف شد، اما گالکرین فقط به آن اشاره کرده است.
در این صفحه تعداد 344 مقاله تخصصی درباره روش گالرکین که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI روش گالرکین (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین; Laminated plate with clamped edges; Structural anisotropy; Extension-twisting coupling effect; Fundamental frequency; Galerkin method; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین; Shell deformation; Displacement boundary constraints; Fourier series approach; Galerkin method; Aircraft panel assembly; Variation prediction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین; Composite anisogrid lattice cylindrical panel; Clamped edges; Fundamental frequency; Galerkin method; Beam functions; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین; Curved beam; Three-directional moving loads; Dynamic responses; Vertical-torsional coupling; Axial-radial coupling; Galerkin method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین; Helical geared shaft; Linear dynamics; Hamilton's principle; Gyroscopic systems; Extended operator; Galerkin method; Natural frequency veering;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین; Thermo-elastic transverse vibrations; Discrete and continuous modeling; Nonlocal elasticity theory; Shear deformation effect; Critical temperature gradient; Galerkin method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین; Convection; Porous medium; Variable gravity and variable internal heat source; Linear stability analysis; Rayleigh number; Prandtl number; Galerkin method; Eigenvalue;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین; Composite cylindrical shell; End rigid disks; Hydrostatic pressure; Buckling analysis; Galerkin method; Finite-element analysis;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین; Growing bodies; continuous growth; discrete growth; heat transfer; analytical solution; eigenfunctions; semianalytical solution; Galerkin method;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین; Radiative transport; Ligament; Alumina; Ziconia; Silicon carbide; Discrete ordinate method; Galerkin method; SUPG; Specular reflection; Complex geometry;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: روش گالرکین; Mass nanosensor; Nonlocal continuum mechanics; Extended Hamilton principle; Galerkin method; Frequency shift; Thickness of CNT;