رگرسیون فرآیند گاوسی

در این صفحه تعداد 120 مقاله تخصصی درباره رگرسیون فرآیند گاوسی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI رگرسیون فرآیند گاوسی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Active wavelength selection; Mixture identification; Fabry-Perot interferometry; Gaussian process regression; Shrinkage non-negative least squares; Linear discriminant analysis
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Trajectory tracking; Contour tracking; Torque compensation; Reference compensation; Learning control; Nonparametric statistical learning; Gaussian process regression
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Significant wave height local reconstruction; Extreme learning machines; Support vector regression; Gaussian process regression; Genetic algorithm;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Vision-based localization; Appearance-based localization; Feature selection; Gaussian process regression; Hyperparameter estimation; Empirical Bayes methods
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; CSD; crystal size distribution; CSF; cumulative similarity factor; EJKL; ensemble just-in-time kernel learning; FLOO; fast leave-one-out; GPR; Gaussian process regression; JIT; just-in-time; JKL; just-in-time kernel learning; KL; kernel learning; LOO; lea
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Data-driven prognostics; Physics-based prognostics; Neural network; Gaussian process regression; Particle filter; Bayesian inference
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Phytosociology; Coastal ecosystem; Gaussian Mixture Density Modelling; Gaussian Process Regression; Indicator values; Probability Density Function; Optical airborne remote sensing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Renewable wind power; Wind speed forecasting; Gaussian mixture copula model; Gaussian process regression; Random uncertainty; Non-stationary seasonality;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Parameter estimation; Subsurface flow models; Boosting; Iterative stochastic ensemble method; Gaussian process regression; Karhunen-Loève expansion;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Transfer function estimation; Gaussian process regression; Frequency domain; System identification; Regularised least squares
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Machinery prognostics; Data acquisition; Health indicator construction; Health stage division; Remaining useful life prediction; CBM; condition based maintenance; RUL; remaining useful life; HI; health indicator; HS; health stage; AI; artificial intellige
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: رگرسیون فرآیند گاوسی; Gaussian Process Regression; Wind speed forecasting; Empirical Wavelet Transform; Extreme Learning Machine; Support Vector Machine