مشخصات ژن بیان

در این صفحه تعداد 481 مقاله تخصصی درباره مشخصات ژن بیان که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مشخصات ژن بیان (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشخصات ژن بیان; DE; differentially expressed; PPI; protein-protein interaction; SAM; significance analysis of microarray; FDR; false discovery rate; POD; percentage of overlapping deregulations; PO; percentage of overlap; PON; percentage of overlap in the PPI network;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشخصات ژن بیان; TF; transcription factor; TFBS; transcription factor binding sites; GEP; gene expression profiling; NAFLD; nonalcoholic fatty liver disease; NASH; nonalcoholic steatohepatitis; LXR; liver X receptor; PPAR; peroxisome proliferator-activated receptor; HNF;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشخصات ژن بیان; BNF; beta-naphthoflavone; CCL; C-C motif chemokine ligand; CT; cytotrophoblast; CXCL; C-C-X-C motif chemokine ligand; CYP; cytochrome P450 enzyme superfamily; ELOVL4; fatty acid elongase 4; EVCT; extravillous cytotrophoblast; GEO; Gene Expression Omnibus;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشخصات ژن بیان; GPCR; G protein-coupled receptor; GRK; G protein-coupled receptor kinases; SA-β-Gal; senescence-associated-β-galactosidase; FACS; fluorescence-activated cell sorting; CCK-8; cell counting kit-8; CDK; cyclin-dependent kinase; CKI; cyclin-dependent kinase
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشخصات ژن بیان; Embelin; Breast cancer; Gene expression profiling; RT2 Profiler PCR Array; Apoptosis; DAVID; Database for Annotation, Visualization and Integrated Discovery; EMT; Epithelial-Mesenchymal Transition; KEGG; Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشخصات ژن بیان; Urothelial cancer; Gene expression profiling; Dose-dense methotrexate cisplatin; Neoadjuvant; Bevacizumab; Basal; Luminal; p53; Subtype;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشخصات ژن بیان; CVI; chronic venous insufficiency; ECs; endothelial cells; NO; nitric oxide; PAH; Pulmonary Arterial Hypertension; TFs; transcription factors; Aminaphtone (PubChem CID: 84621); Endothelial cells; Endothelin-1; Gene expression profiling; Cytokines; Inflamm
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مشخصات ژن بیان; IPA; Ingenuity Pathway Analysis; qRT-PCR; quantitative real time PCR; OSCCs; oral squamous cell carcinomas; HNSCCs; head and neck squamous cell carcinoma; H&E; haematoxylin and eosin; AJCC/UICC TNM; American Joint Committee on Cancer/Union for Internation