تحول ژنتیکی

در این صفحه تعداد 90 مقاله تخصصی درباره تحول ژنتیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI تحول ژنتیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; Filamentous fungi; Aspergillus niger; Shock waves; Acoustic cavitation; Genetic transformation; Heterologous protein expression;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; Filamentous fungi; Genetic transformation; Homologous recombination (HR); Random mutant library; RNA interference; Nonhomologous end joining (NHEJ); Zinc finger nucleases (ZFNs); Transcription activator-like effector nucleases (TALENs); Functional genomic
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; Genetic transformation; Hevea brasiliensis; Latex biosynthesis; Over expression; Rubber tree; Tapping panel dryness; Transgenic plant; ABA; Abscisic acid; BA; 6 benzylaminopurine; 2, 4 - D; 2, 4-Dichloro phenoxyacetic acid; GA3; Gibberellic acid; HMGR1; 3
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; MS; Murashige and skoog; IAA; indole-3-acetic acid; 2,4-D; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; Gus; β-Glucuronidase; nptII; Neomycin phosphotransferase; Agrobacterium tumefaciens; Genetic transformation; Macleaya cordata; Benzylisoquinoline alkaloids;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; 2,4-D; 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid; CaMV35S; Cauliflower mosaic virus 35S promoter; CTAB; Cetyltrimethylammonium bromide; ESAMs; Embryonic shoot apical meristems; GUS; β-Glucuronidase; IBA; Indole-3-butyric acid; MS; Murashige and Skoog; NAA; 1-Naphth
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; CLCuD; cotton leaf curl disease; CLCuMuV; Cotton leaf curl Multan virus; Ct; cycle threshold; GAPDH; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase; Cotton leaf curl Multan virus; Betasatellite; Begomovirus; miRNA; Genetic transformation; Gossypium hirsutum;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; TAP; Tris acetate phosphate medium; ds-chy; β-carotene hydroxylase from D. salina; cr-chy; β-carotene hydroxylase from C. reinhardtii; TD; Transformed D. salina; NTD; Non-transformed D. salina; Genetic transformation; Carotenoids; Violaxanthin; Hydroxyl
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; CaMV, cauliflower mosaic virus; CMV, cucumber mosaic virus; PGR, plant growth regulator; PSY, phytoene synthase; SAAT, sonication-assisted Agrobacterium-mediated transformation; T-DNA, transfer DNAAgrobacterium; Genetic transformation; Monocotyledonous ge
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; ATMT; Agrobacterium tumefaciens mediated transformation; AS; acetosyringone; BAP; benzylaminopurine; gusA; β-Glucuronidase; IBA; indole-3-butyric acid; MS; Murashige and Skoog 1962; NAA; naphthalene acetic acid; nptII; neomycin phosphotransferase; SMM; s
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; DS; Dammarenediol-II synthase; T-DNA; Transfer-DNA; HPLC; High performance liquid chromatography; PPD; 20 (S)-Protopanaxadiol; PPT; 20 (S)-Protopanaxatriol; DAD; Dammarenediol-II; ESI; Electrospray ionization; EIC; Extracted ion chromatogram; PSY; Phyto
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; Salt tolerance; Abiotic stress; Genetic transformation; CBF3 transcription factor; CaMV 35S; cauliflower mosaic virus 35S; TAIR; the arabidopsis information resource; OD; optical density; CBF3/DREB1A; c-repeat-binding factor/dehydration-responsive element
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: تحول ژنتیکی; Genetic transformation; Carboxypeptidase; Insulin; TOR; Mosquito; Aedes aegyptiCP, carboxypeptidase A; EGFP, enhanced green fluorescent protein; AAs, amino acids; 20E, 20-hydroxyecdysone; TOR, target-of-rapamycin; RNAi, RNA interference; InR, insulin rece