ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی

در این صفحه تعداد 101 مقاله تخصصی درباره ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; Meat cuts; Beef; Discrete choice experiment; Portfolio analysis; Italy; BIC; Bayesian information criterion; CAF; Cooperativa Agricola Firenzuola; DCE; Discrete choice experiments; GMO; Genetically modified organisms; ISMEA; Istituto di Servizi per il Mer
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; Pork; Genetically modified pig; Safety assessment; 90-Day feeding study; FST; Follistatin; OECD; Organization for Economic Cooperation and Development; GM; genetically modified; GMOs; genetically modified organisms; CAC; Codex Alimentarius Commission; BW;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; advanced therapy medicinal product; advanced therapy medicinal product with hospital exemption; genetically modified organism; market access; ADI; aid for development of innovation; AFM; French Association against Myopathies (Association Française contre
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; Rapid visual detection; Loop-mediated isothermal amplification detection; Genetically modified organisms; Phytase gene; DNA extraction;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; (HCVA); high conservation value areas; (LUC); land use change; (ILUC); indirect land use change; (ISCC); international sustainability and carbon certification; (RSB); Roundtable on Sustainable Biomaterials; (NR); regulatory norm; (GHG); greenhouse gas; (G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; StAnD; sustainable animal diets; E&SEA; East and Southeast Asia; LAC; Latin America/Caribbean; NENA; Near East and North Africa; SSA; Sub-Saharan Africa; GMO; genetically modified organisms; Sustainable animal diets; Stakeholders' opinions; Feed; Sustai
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; Tomato; Lutein; Lycopene cyclase; Relative cyclase activity ratio; Carotenoids; Genetically modified organisms;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; MNPPF; Metal nanoparticles-polymers frameworks; MNPs; Metal nanoparticles; AuNPs; Gold nanoparticles; AgNPs; Silver rnanoparticles; PtNPs; Platinum nanoparticles; CuNPs; Copper nanoparticles; CuNFs; Copper nanoflowers; CoNPs; Cobalt nanoparticles; CdSNPs;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; APX; ascorbate peroxidase; CaUpE; Ca uptake efficiency; CaUtE; Ca utilisation efficiency; CAX; cation/H+ exchanger; Chl; chlorophyll; DC; distribution coefficient; GMOs; genetically modified organisms; LOX; lipoxygenase; MDA; malondialdehyde; ROS; reactiv
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; Genetically modified; Vaccine; Avian influenza; Oral ingestion; Food safety; hemagglutinin; HA; GMOs; genetically modified organisms; OECD; Organization for Economic Cooperation and Development; SD; standard deviation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; Feast-famine regime; Mixed microbial cultures; Double substrate limitation; Specific conversion rates; PHA; Polyhydroxyalkanoates; GMOs; genetically modified organisms; PAO; polyphosphate accumulating organisms; GAO; glycogen accumulating organisms; SBR;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; Short DNA fragment; Self-probing primer; Fluorescence resonance energy transfer; Quantitative detection; Polymerase chain reaction; GMOs; genetically modified organisms; FRET; fluorescence resonance energy transfer; dsDNA; double-stranded DNA; UT; univers
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; GMOs; genetically modified organisms; TMB; 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine; Av-GOx; glucose oxidase-labeled avidin; FITC; fluorescein isothiocyanate; α-FITC-HRP; hydrogen peroxidase-labeled anti-FITC antibody; Genetically modified organisms; Nucleic a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; GMOs; genetically modified organisms; LMOs; living modified organisms; CSM; case-specific monitoring; GS; general surveillance; ERA; environmental risk assessment; General surveillance; Case specific monitoring; Uncertainty; Genetically modified organisms
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; ANOVA; one-way analysis of variance; Bt; Bacillus thuringiensis; EFSA; European Food Safety Authority; ELISA; enzyme-linked immune sorbent assay; EU; European Union; FAO; Food and Agriculture Organization of the United Nations; GM; genetically modified; G
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; GM; genetically-modified; HOA; high content of oleic acid; RR; Roundup Ready®; EPSPS; 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase; HT; herbicide tolerance; GMOs; genetically modified organisms; PCR; polymerase chain reaction; OECD; organization for econo
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; Simulation model; Spatial analysis; GIS; Spread; Oilseed rape; Brassica napus; Genetically modified organisms; Up-scaling; Monitoring; Environmental effects; Co-existence
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: ارگانیسم های اصلاح شده ژنتیکی; GMOs, genetically modified organisms; LMOs, living modified organisms; dsRNA, double-stranded RNA; RNAi, RNA interference; PCR, polymerase chain reactionGenomics; Transcriptomics; Proteomics; Metabolomics; Epigenomics; Genetically modified organisms; Risk