جریمهول

در این صفحه تعداد 129 مقاله تخصصی درباره جریمهول که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI جریمهول (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریمهول; Rhopalosiphum padi; Anise; trans-Anethole; Citral; Carvone; Caryophyllene; Farnesol; cis-Jasmone; cis-Hexenol; Geraniol; Mint; Lecithin; Emulsion; Formulation;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریمهول; Geraniol; Pluronic® F-127; Antimicrobial nanoparticles; Escherichia coli O157:H7; Salmonella TyphimuriumGeraniol (PubChem CID: 637566); Pluronic F127 (PubChem CID: 24751)
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریمهول; Ac-CoA; acetyl CoA; AACT; AcAC-CoA thiolase; CLM; clomazone (2-[(2-chlorophenyl)methyl]-4,4-dimethyl-3-isoxazolidinone); DMAPP; dimethylallyl diphosphate; DMNT; (3E)-4,8-dimethyl-1,3,7-nonatriene; DOXP; deoxyxylulose phosphate; DX; 1-deoxy-d-xylulose; DXK
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریمهول; Geraniol; Hypolipemia; Lipogenesis; HMGCR; ACACAACACA, acetyl-CoA carboxylase; G, geraniol; HMG-CoA, 3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme-A; HMGCR, 3-hydroxy-3-methylglutarylcoenzyme-A reductase; LDL, low-density-lipoprotein; LDLR, low-density-lipoprotein r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریمهول; geranyl diphosphate; GPP; dimethylallyl diphosphate; DMAPP; isopentenyl diphosphate; IPP; farnesyl diphosphate; FPP; geranylgeranyl diphosphate; GGPP; nerolidol; NOH; farnesol; FOH; geraniol; GOH; linalool; LOH; geranylgeraniol; GGOH; geranyllinalool; GLO
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: جریمهول; DGBP; digeranyl bisphosphonate; FDPS; farnesyl diphosphate synthase; FOH; farnesol; FPP; farnesyl diphosphate; GGDPS; geranylgeranyl diphosphate synthase; GGOH; geraniol; GGPP; geranylgeranyl diphosphate; GGPTase; geranylgeranyl protein transferase; HMG-C