گلیوکسیلاز I

در این صفحه تعداد 52 مقاله تخصصی درباره گلیوکسیلاز I که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI گلیوکسیلاز I (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیوکسیلاز I; AGE; advanced glycation end-product; BMI; body mass index; BPRS; Brief Psychiatric Rating Scale; DSM-IV; Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV; FGA; first-generation antipsychotics; GLO1; glyoxalase I; SD; standard deviation; SGA; secon
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیوکسیلاز I; NMR; nuclear magnetic resonance; RBC; red blood cell; 13C-isotopomer; Computer models of metabolism; Erythrocyte; Evolution; Glyoxalase I; Glyoxalase II; Glyoxalase pathway; Mathematica; Menten; Michaelis; Methylglyoxal;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیوکسیلاز I; MG; methylglyoxal; AGEs; advanced glycation end products; AP; argpyrimidine; ROS; reactive oxygen species; p38 MAPK; mitogen-activated protein kinases; JNK; c-Jun N-terminal kinases; GLOI; Glyoxalase I; ATCC; American Type Culture Collection; RIPA buffer;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیوکسیلاز I; BCNU; 1,3-bischloroethyl-nitrosourea; BSO; buthionine sulfoximine; Cd; cadmium; DHBA; 2,4-dihydroxybenzylamine; γ-ECS; γ-glutamylcysteine synthetase; Gly I; glyoxalase I; Gly II; glyoxalase II; Gly III; glyoxalase III; GPX; guaiacol peroxidase; GR; glut
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیوکسیلاز I; Combination anticancer chemotherapy; Energy metabolism; Glyoxalase I; Inhibitor; Pyruvate kinase M2; The Warburg effect; Ac-CoA; acetyl-CoA; α-KG; α-ketoglutarate; BPB; bromophenol blue; BSA; bovine serum albumin; CHAPS; 3-((3-cholamidopropyl) dimethyla
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیوکسیلاز I; Glo1; Glyoxalase I; MG; Methylglyoxal; AGEs; Advanced glycation end products; AP; Argpyrimidine; MS5; Min-U-Sil 5; EMT; Epithelial to mesenchymal transition; E-cad; E-cadherin; ZO-1; Zonula occludens-1; α-SMA; α-smooth muscle actin; ROS; Reactive Oxygen
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیوکسیلاز I; Glo1; glyoxalase I; MG; methylglyoxal; AGE; advanced glycation end product; AP; argpyrimidine; ROS; reactive oxygen species; RNS; reactive nitrogen species; miRNA; micro-RNA; MTT; 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide; L-NAME; l-ω-
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: گلیوکسیلاز I; AA; antimycin; ASC; ascorbate; BSA; bovine serum albumin; CN-1; cyanide; D-LDH; D-lactate dehydrogenase; DCIP; dichloroindophenol; DTNB; 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic) acid; JC1; nernstian dye 5,5′,6,6′-tetrachloro-1,1′,3,3′-tetraethylbenzimidazol