زنده ماندن

در این صفحه تعداد 192 مقاله تخصصی درباره زنده ماندن که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI زنده ماندن (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; Osteonecrosis/surgery; Bone transplantation; Graft survival; Osteonecrose/cirurgia; Transplante ósseo; Sobrevivência de enxerto;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; Focal segmental glomerulosclerosis (FSGS); segmental glomerulosclerosis; pediatrics; child; infant; adolescent; mortality; graft survival; kidney transplantation; transplant outcomes; end-stage renal disease (ESRD); USRDS; kidney transplant recipient;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; Pancreas transplantation; Surgery; Patient survival; Graft survival; Graft reperfusion; Washout; Trasplante de páncreas; Cirugía; Supervivencia del paciente; Supervivencia del injerto; Reperfusión; Lavado del injerto;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; prostate-specific antigen; prostatic neoplasms; transplantation; graft survival; cPSA; complexed PSA; ESLD; end stage liver disease; ESRD; end stage renal disease; fPSA; free PSA; HD; hemodialysis; MMF; mycophenolate mofetil; PSA; prostate specific antige
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; Amniotic membrane transplantation; Epithelial defect; Graft survival; Keratoplasty; Limbal stem cell deficiency; Greffe de membrane amniotique; Kératoplastie; Déficit en cellules souches limbiques;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; IRI; ischemia-reperfusion injury; MMP; matrix metalloproteinases; DAMP; Damage associated molecular pattern; MHC; major histocompatibility complex; IL-1; Interleukine-1; Ischemia-reperfusion; Graft survival; Renal transplantation; Acute rejection; Th cell
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; Trasplante de riñón; Rechazo de injerto; Rotura espontánea; Nefrectomía; Disfunción del injerto; Supervivencia del injerto; Kidney transplant; Graft rejection; Spontaneous rupture; Nephrectomy; Graft dysfunction; Graft survival;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; Infecciones por citomegalovirus; Trasplante de riñón; Infecciones urinarias; Inmunosupresores; Supervivencia de injerto; Análisis de supervivencia; Cytomegalovirus infections; Kidney transplantation; Urinary tract infections; Immunosuppressive agents;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; Kidney transplantation; renal transplant; end-stage kidney disease; immunosuppression; viral prophylaxis; graft survival; biomarkers; rejection; ischemia-reperfusion injury; xenotransplantation; health disparities; review;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; AMR; antibody mediated rejection; DSA; donor specific antibodies; HLA; human leukocyte antigen; MFI; median fluorescence intensity; PRA; panel reactive antibody; PTC; peritubular capillaries; SAB; single-antigen bead; TG; transplant glomerulopathy; Acute
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; graft survival; graft rejection; autologous transplantation; bone transplantation; reconstructive surgical procedure; mandible;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; Kidney transplantation; kidney transplant recipient (KTR); HLA antibodies; sensitization; RBC transfusion; donor-specific antibody (DSA); solid-phase immunoassay; crossmatching; allograft nephrectomy; acute rejection; allograft function; graft survival; r
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: زنده ماندن; kidney transplantation; congenital; kidney diseases; graft survival; mortalityCKD, chronic kidney disease; CPKD, congenital pediatric kidney disease; CU, congenital uropathy; DD, deceased donor transplant; ESRD, end stage renal disease; LD, living donor t