آشنایی با موضوع

مدل پنهان مارکوف (Hidden Markov Model) یک مدل آماری است که در آن سیستم مدل شده به صورت یک فرایند مارکوف با حالت‌های مشاهده نشده (پنهان) فرض می‌شود. به فرایندی تصادفی که احتمالات آینده آن از طریق مقادیر اخیر آن محاسبه می‌شود، فرایند مارکوف می‌گویند. این فرایند از روی نام ریاضیدان روسی به نام آندری مارکوف نامگذاری شده است. یک مدل پنهان مارکوف می‌تواند به عنوان ساده‌ترین شبکه بیزی پویا در نظر گرفته شود. در مدل عادی مارکوف، حالت به طور مستقیم توسط ناظر قابل مشاهده است و بنابراین احتمال‌های انتقال بین حالت‌ها تنها پارامترهای موجود است. در یک مدل پنهان مارکوف، حالت به‌طور مستقیم قابل مشاهده نیست، اما خروجی، بسته به حالت، قابل مشاهده است. هر حالت یک توزیع احتمال روی سمبل‌های خروجی ممکن دارد؛ بنابراین دنبالهٔ سمبل‌های تولید شده توسط یک مدل پنهان مارکوف اطلاعاتی دربارهٔ دنبالهٔ حالت‌ها می‌دهد. توجه داشته باشید که صفت 'پنهان' به دنبالهٔ حالت‌هایی که مدل از آن‌ها عبور می‌کند اشاره دارد، نه به پارامترهای مدل؛ حتی اگر پارامترهای مدل به‌طور دقیق مشخص باشند، مدل همچنان 'پنهان' است. مدل‌های پنهان مارکوف بیشتر به‌دلیل کاربردشان در بازشناخت الگو، مانند تشخیص صدا و دست‌خط، تشخیص اشاره و حرکت، برچسب‌گذاری اجزای سخن، بیوانفورماتیک و … شناخته‌شده هستند. مدل پنهان مارکوف می‌تواند فرایندهای پیچیده مارکوف را که حالتها بر اساس توزیع احتمالی مشاهدات را نتیجه می‌دهند، مدل کند. به طور مثال اگر توزیع احتمال گوسین باشد در چنین مدل مارکوف پنهان خروجی حالتها نیز از توزیع گوسین تبعیت می‌کنند. علاوه بر این مدل پنهان مارکوف می‌تواند رفتارهای پیچیده‌تر را نیز مدل کند. جایی که خروجی حالت‌ها از ترکیب دو یا چند توزیع گوسین پیروی کند که در این حالت احتمال تولید یک مشاهده از حاصلضرب گوسین انتخاب شدهٔ اولی در احتمال تولید مشاهده از گوسین دیگر به دست می‌آید. مدل پنهان مارکوف در حالت گسسته جز خانوادهٔ مسائل ظرف‌ها قرار می‌گیرد. به طور مثال از ربینر ۱۹۸۹: ظروف x1،x2،x3. . . و توپهای رنگی y1،y2،y3… را در نظر می‌گیریم، که نفر مقابل دنباله‌ای از توپ‌ها را مشاهده کرده ولی اطلاعی از دنبالهٔ ظرف‌هایی که توپ‌ها از آنها انتخاب‌شده ندارد. ظرف n ام با احتمالی وابسته به ظرف n-1 ام انتخاب می‌شود و چون به انتخاب ظرف‌های خیلی قبل‌تر وابسته نیست یک فرایند مارکوف است. با توجه به پارامترهای مدل پنهان مارکوف، می‌توانیم مسایلی به صورت زیر را حل کنیم: Annotation: مدل را داریم به این معنی که احتمالات مربوط به انتقال از حالتی به حالت دیگر و همین‌طور احتمال تولید الفبا در هر حالت معلوم است. توالی از مشاهدات داده شده، می‌خواهیم محتمل‌ترین مسیری (توالی حالات) که توالی را تولید می‌کند را پیدا کنیم. الگوریتم viterbi می‌تواند اینگونه مسایل را به صورت پویا (Dynamic) حل کند. classification: مدل را داریم، توالی از مشاهدات داده شده‌است، می‌خواهیم احتمال (کل) تولید شدن این توالی توسط این مدل را (جمع احتمالات تمامی مسیرهایی که این توالی را تولید می‌کنند) حساب کنیم. الگوریتم forward Consensus: مدل را داریم، می‌خواهیم بدانیم محتمل‌ترین توالی که توسط این مدل تولید می‌شود (توالی که بیشترین احتمال را داراست) چیست. الگوریتم Backward Training: ساختار مدل را داریم به این معنی که تعداد حالات و الفبای تولیدی در هر حالت معلوم است، تعدادی توالی داریم (داده‌های آموزش) می‌خواهیم احتمال انتقال بین حالات و همین‌طور احتمال تولید الفبا در هر حالت را محاسبه کنیم.
در این صفحه تعداد 602 مقاله تخصصی درباره مدل پنهان مارکوف که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI مدل پنهان مارکوف (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; Hidden Markov model; Switching linear dynamic system; Naive bayes switching linear dynamic system; Time series; Regime
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; Corporate credit rating; Hidden Markov model; Student’s-t distribution; Expectation-maximization; Basel framework; Statistical machine learning
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; CD4; cluster of differentiation 4; CoSBI; coherent and shifted bicluster identification; ChIP-chip; chromatin immunoprecipitation coupled with DNA microarray; ChIP-seq; chromatin immunoprecipitation coupled with ultra high-throughput sequencing; DNA; deox
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; ARMS; amplification-refractory mutation system; BER; base excision repair; CI; confidence interval; DDG; Gibbs free energy change; HWE; Hardy-Weinberg equilibrium; HMM; Hidden Markov Model; NCBI; National Centre for Biological Information; NHEJ; non-hom
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; GO; gene ontology; HMM; hidden markov model; IRRB; ionizing-radiation resistance bacterium; IRSB; ionizing-radiation sensitive bacterium; LBPs; ligand binding patterns; MBP; metal binding pattern; PDB; protein data bank; Pfam; protein family; PPI; protein
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; bZIP; basic leucine zipper; TFs; transcription factors; HMM; hidden Markov model; MW; molecular weight; pI; isoelectric point; Ka; non-synonymous substitutions rates; Ks; synonymous substitutions rates; PEG; polyethylene glycol; ABA; abscisic acid; mya; m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; EPS; exopolysaccharide; S6PDH; sorbitol-6-phosphate 2-dehydrogenase; S6P; d-sorbitol 6-phosphate (glucitol 6-phosphate); F6P; d-fructose 6-phosphate; SDRs; short-chain dehydrogenases/reductases; HMM; hidden Markov model; SDHs; sorbitol dehydrogenases; X-R
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; Bax inhibitor 1; Gene family evolution; Lifeguard; Programmed cell death; Synteny network; TMBIM; ER; endoplasmic reticulum; FtsH; filamentous temperature-sensitive; GA; Golgi apparatus; GAAP; Golgi anti-apoptotic protein; GHITM; growth-hormone inducible
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; ALL; acute lymphoblastic leukemia; AML; acute myeloid leukemia; ATG; anti-thymocyte globulin; BM; bone marrow; CBA; coalescent-based analysis; CI; confidence interval; CML/CLL; chronic leukemia, CMV, cytomegalovirus; CP; chronic phase; CR; complete remiss
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; Machinery prognostics; Data acquisition; Health indicator construction; Health stage division; Remaining useful life prediction; CBM; condition based maintenance; RUL; remaining useful life; HI; health indicator; HS; health stage; AI; artificial intellige
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; SNARE; soluble N-ethylmaleimide sensitive factor adaptor protein; Receptors TMD; Trans-membrane domain; PR; Pathogenesis-related; qRT-PCR; quantitative Real Time PCR; CDD; Conserved Domain Database; HMM; Hidden Markov Model; MSA; Multiple sequence alignme
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; TF; transcription factor; BLAST; the Basic Local Alignment Search Tool; PFAM; Protein Family; HMM; Hidden Markov Model; ITAG; International Tomato Genome Sequencing Project; TRR; transcriptional regulation region; ITAG; International Tomato Genome Sequenc
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; bp; base pairs; CARES; cis-acting regulatory elements; CDS; coding sequence; GER; germins; GLP; germin-like proteins; GO; gene ontology; HMM; hidden Markov Model; MYA; million years ago; OXO; oxalate oxidases; pI; iso-electric point; RT-PCR; Reverse trans
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; IMS; intermembrane space; GST; glutathione S-transferase; HMM; hidden Markov model; MALDI-TOF; Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time-of-Flight; LC/MS/MS; Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry; TEV; Tobacco Etch Virus; mitochondria; pro
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; C01; C14; C22; C23; C26; C32; C33; C36; C57; C70; C78; D20; D31; D44; D83; D90; E24; I20; J21; J24; J60; L10; Measurement error model; Errors-in-variables; Latent variable; Unobserved heterogeneity; Unobserved state variable; Mixture model; Hidden Markov
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; FAD-Linked oxidases; Alkaloids; Antibiotics; Covalent FAD; Flavoproteins; 6HDNO; 6-hydroxy-d-nicotine oxidase; A40926; teicoplanin homolog; CpADHAPS; alkyldihydroxyacetonephosphate synthase from Cavia porcellus; DdADHAPS; alkyldihydroxyacetonephosphate sy
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; BLASTP; Protein-protein Basic Local Alignment Search Tool; GEO; Gene Expression Omnibus; GSDS; Gene Structure Display Server; HMM; hidden Markov model; MEME; Multiple Expectation maximization for Motif Elicitation; RT-PCR; real-time fluorescent quantita
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: مدل پنهان مارکوف ; BLAST; basic local alignment search tool; CGlcT; ceramide glucosyltransferase; CGalT; ceramide galactosyltransferase; ESV; encystation-specific vesicles; gGlcT1; giardial glucosylceramide transferase 1; GlcCer; glucosylceramide GalCer galactosylceramide;