توالی انتخابی بالا

در این صفحه تعداد 433 مقاله تخصصی درباره توالی انتخابی بالا که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI توالی انتخابی بالا (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Soil aggregate respiration; Soil total porosity; Soil pH; Bacterial community; Fungal community; High-throughput sequencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Biological soil crust; Microbiotic crust; Soil microbial community; Soil microbial diversity; High-throughput sequencing; Best-fit asymptote model;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Sodium hydroxide (PubChem CID: 14798); Hydrochloric acid (PubChem CID: 313); Copper sulfate (PubChem CID: 24462); Potassium sulfate (PubChem CID: 24507); Sulfuric acid (PubChem CID: 1118); Ether (PubChem CID: 3283); Ethanol (PubChem CID: 702); Chinese tra
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Field soil column experiment; Karstification intensity (KaI); Soil microbial community; Carbonic anhydrase (CA); High-throughput sequencing; Regulatory factors;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; RB; basal respiration; MBC; microbial biomass carbon; DW; dry weight; qCO2; metabolic quotient; PLFA; phospholipids fatty acid; Gram+; Gram-positive bacteria; Gram−; Gram-negative bacteria; OTUs; Operational Units; ANOVA; analysis of variance; ANOSIM; a
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Tertiary nitrogen removal; Hydrogenotrophic denitrification; Residual organics; High-throughput sequencing; Hydrogenophaga;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Aged refuse from landfills; Bioremediation; Petroleum-contaminated soil; Microbial diversity; High-throughput sequencing;
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: توالی انتخابی بالا; Adventitious viruses; Biologics; Vaccines; Biotherapeutics; Cell substrate; Next generation sequencing; High throughput sequencing; Bioinformatics; NGS; next-generation sequencing; HTS; high-throughput sequencing; FDA; U.S. Food and Drug Administration; C