همگنی

در این صفحه تعداد 485 مقاله تخصصی درباره همگنی که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید.
در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات ISI همگنی (ترجمه نشده)
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند.
در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگنی; Stabilizer; Cement asphalt mortar; Asphalt; Bubble; Workability; Homogeneity; Bonding strength; SEM; Ballastless track; Construction quality
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگنی; Reconstituted tobacco (RT); Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR); Two-dimensional correlation infrared spectroscopy (2D-IR); Identification; Homogeneity
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگنی; DMG; the first derivative of Gabor-filtered mean spectra; DMS; the first derivative of non-filtered mean spectra; GF; Gabor filter; GIa; angular second moment of GLCM; GIh; homogeneity; GIt; contrast of GLCM; Gin; correlation of GLCM; MG; Gabor-filtered m
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگنی; regresión lineal; regresión polinomial; coeficiente de correlación; homogeneidad; error relativo; parámetros estadísticoslinear regression; polynomial regression; correlation coefficient; homogeneity; relative error; statistical parameters
Elsevier - ScienceDirect - الزویر - ساینس دایرکت
Keywords: همگنی; IHD, ischemic heart disease; CVD, cerebrovascular diseases; RD, respiratory diseases; RR, relative risk; H0, null hypothesis; df, degrees of freedomExtreme temperatures; Circumpolar regions; Elderly; Cardiovascular mortality; Traumatic deaths; Homogeneity